AFM presenteert agenda voor 2023: ‘We moeten samen aan de bak’

31 januari 2023 Banken.nl 3 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten heeft opgemerkt dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering sterk in elkaar verweven zijn en versterkend werken. Ontwikkelingen die niet een enkeling raken, maar de gehele samenleving. Het gevolg daarvan is dat er volgens de AFM geen eenvoudige oplossingen bestaan om de risico’s die gepaard gaan met deze trends op te vangen.

De toezichthouder stelt in de AFM Agenda 2023 dat de ontwikkelingen aanpassingen van de financiële sector vragen en bijsturing van beleidsmakers én toezichthouders. De agenda omschrijft de trends en risico’s in de financiële sector en licht de prioriteiten en activiteiten voor de AFM voor het komende jaar toe.

We moeten samen aan de bak”, legt AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest uit. “Wil Nederland uitzicht houden op een duurzame en financieel stabiele toekomst. We staan voor grote ontwikkelingen die alles en iedereen raken: digitalisering en internationalisering transformeren de economie, klimaatverandering dwingt tot aanpassing en de pensioentransitie staat voor de deur.”

Belangrijkste thema's AFM Agenda 2023

Duurzaamheidsbeleid

Eén van de belangrijkste prioriteiten voor het komende jaar, wat de AFM betreft, behelst een veilige transitie naar een duurzame samenleving. Zo verwacht de toezichthouder onder meer van verzekeraars dat zij hun (potentiële ) polishouders duidelijk moeten informeren over de reikwijdte van de dekking van de verzekering en in de productontwikkeling rekening houden met wat klanten redelijkerwijs kunnen verwachten.

De AFM verwijst daarbij naar de overstromingen in Zuid-Nederland in 2021. Destijds zouden veel huizenbezitters niet goed op de hoogte zijn welke schade wel en niet door hun verzekering werd gedekt. Uiteindelijk compenseerde de overheid toen grotendeels de schade, maar maakte gelijk duidelijk dat zij in de toekomst niet opdraait voor dergelijke (grootschalige) schade.

Tevens waarschuwt de AFM over de nieuwe Europese wetgeving die intermediairs, adviseurs en vermogensbeheerders verplicht om duurzaamheidsvoorkeuren uit te vragen bij hun klanten. Dit moet ervoor zorgen dat klanten met een levensverzekering, of andere polis met een beleggingscomponent,
een product krijgen dat aansluit op hun wensen ten aanzien van duurzame beleggingen.

De toezichthouder stelt dat aanbieders van dergelijke producten bij de ontwikkeling van het financieel product onder andere rekening moeten houden met de duurzaamheidswensen van de doelgroep om te voorkomen dat klanten producten kopen die niet bij hun duurzaamheidswensen en doelstellingen passen.

De toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulatoin is een laatste aandachtspunt. De wetgeving verplicht financiële instellingen om klanten te informeren hoe zij duurzaam beleggen. De AFM stelt dat de meeste instellingen in de financiële sector hierin al de nodige stappen hebben gezet, maar dat er nog altijd ruimte voor verbetering is.

Greenwashing

Zelf stelt de AFM zich het aankomende jaar in te zetten om te voorkomen dat uitgevende instellingen en financiële marktpartijen zichzelf of hun financiële producten ten onrechte hun producten als ‘groen’ afficheren. In andere woorden; men wil greenwashing voorkomen. “De AFM verlangt van financiële instellingen dat zij de lagere regelgeving van de SFDR goed toepassen”, besluit de toezichthouder.

De gehele AFM Agenda 2023 is hier te vinden.