FNV uit zorgen over facilitatie fossiele industrie door ABN AMRO en ING

21 november 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen

ABN AMRO en ING hebben een open brief van FNV Finance ontvangen, waarin de vakbond haar zorgen uit over de recente onthullingen van Follow The Money. Hieruit zou blijken dat de banken de fossiele industrie jarenlang ondersteunden door obligaties uit te geven ter waarde van €42,4 miljard. De vakbond is dan ook van mening dat dit beleid “haaks staat op de integriteitseisen waaraan het de eigen medewerkers houdt”.

In de brief wijst FNV Finance erop dat veel werknemers in de financiële sector juist betrokken zijn bij de initiatieven om hun bedrijven te verduurzamen. Het faciliteren van de fossiele industrie (zoals geschetst door Follow the Money en Investico) door middel van het uitgeven van obligaties, zou volgens de vakbond dan ook in strijd zijn met zowel internationale klimaatdoelen als de duurzaamheidsambities van de betrokken banken zelf.

Daarnaast wijst FNV erop dat dit beleid “niet te rijmen is met de integriteitseisen die ABN AMRO en ING stellen aan zijn medewerkers, die dagelijks hard werken aan het vertrouwen van klanten en de samenleving in de bank”.

FNV uit zorgen over facilitatie fossiele industrie door ABN AMRO en ING

Vragen

Het is wat de vakbond betreft een situatie die vragen oproept, onder meer over de oprechtheid van de duurzaamheidsinitiatieven van de twee banken. FNV Finance wil dan ook weten hoe het obligatiebeleid met betrekking tot de fossiele industrie te rijmen valt met de gestelde klimaatambities, wanneer de banken bereid zijn uit de fossiele obligatiemarkt te stappen én wanneer de eerste “verifieerbare stappen” verwacht kunnen worden.

De banken worden door FNV Finance “vriendelijk doch dwingend” opgeroepen om de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. “De vakbond zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en blijft zich inzetten voor een duurzame en verantwoorde financiële sector”.

Reactie ING en ABN AMRO

In een reactie beaamt ING dat de financiële sector een transitie moet doormaken naar een duurzame samenleving, aangedreven door duurzame energie. De bank beargumenteert echter dat de samenleving in de nabije toekomst nog altijd afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen, omdat de capaciteit en infrastructuur er “simpelweg nog niet is” om over te schakelen naar 100% hernieuwbare energie.

Om de energietransitie te versnellen, claimt de oranjebank enerzijds fors te investeren in duurzame energieprojecten; anderzijds zou de kredietverlening aan de fossiele industrie juist op steeds meer interne restricties stuiten.

Hoewel de maatschappij – en de klanten van ING – wel degelijk transformeren naar een koolstofarme economie, benadrukt ING dat “we er nog niet zijn”. Om die reden financiert de bank nog altijd in activiteiten die niet duurzaam zijn.

ABN AMRO laat weten dat het sinds zijn strategische herpositionering in 2020 nog slechts een beperkte positie in de olie- en gasindustrie heeft. De bank stelt tevens dat het van zijn klanten verwacht dat zij samen met de bank de energietransitie maken naar een netto nul uitstoot economie in 2050. “Wij zien voor onszelf een rol in deze markt om onze klanten te faciliteren in die transitie, en om zo mogelijk hierin samen te versnellen.”