Aantal vrouwelijke benoemingen in Europese financiële bestuurskamers daalt

30 januari 2024 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het aantal benoemingen van vrouwelijke bestuursleden bij grote Europese financiële dienstverleners is het afgelopen jaar met 7% gedaald, zo blijkt uit de EY European Financial Services Boardroom Monitor.

In 2023 was 44% van alle benoemde C-suite bestuurders vrouw, tegenover 51% in 2022. Wel nam het aandeel vrouwen in de boardrooms (heel licht) toe: van 42% naar 43%. Alle onderzochte instellingen hadden tenminste één vrouw in het bestuur.

Voor zijn studie analyseerde EY de samenstelling van bestuursraden van financiële instellingen binnen de MSCI European Financials Index en voerde een enquête uit onder 300 Europese financiële dienstverleners.

Appointments of new directors in 2023 by gender

 
 
 

Aantal vrouwelijke benoemingen in Europese financiële bestuurskamers daalt

Opvallend is dat bijna een derde (31%) van de beursgenoteerde Europese financiële dienstverleners nog steeds minder dan 40% vrouwelijke vertegenwoordiging in hun bestuurskamers heeft, wat onder het niveau is dat vanaf juni 2026 moet worden gehaald volgens de European Women on Boards Directive.

Catch-22

Ervaring in het hogere management blijkt cruciaal te zijn voor bestuursbenoemingen in 2023: 59% van de benoemde bestuurders bracht C-suite ervaring mee. Van de vrouwelijke benoemingen had echter niet meer dan 38% deze ervaring, een daling ten opzichte van de 47% in 2022.

Vrouwelijke bestuurders hebben nog steeds minder vaak ervaring in het hoger management en senior bestuursposities. 51% van de vrouwelijke bestuurders heeft ervaring in het executive managementteam, tegenover 64% van de mannelijke bestuurders. Bij slechts 29% van de beursgenoteerde Europese financiële instellingen worden senior bestuursposities zoals CEO of CFO bekleed door vrouwen.

Gender split of European financial services boardrooms

 
 
 

Aantal vrouwelijke benoemingen in Europese financiële bestuurskamers daalt

Het levert een soort catch-22 op: je hebt ervaring nodig om te worden benoemd, maar om ervaring op te doen moet je eerst worden benoemd. Deze paradox lijkt de vooruitgang op het gebied van diversiteit te vertragen.

Vooruitgang vasthouden

Omar Ali, EMEIA Financial Services Managing Partner bij EY, denkt dat het hebben van ervaring momenteel extra belangrijk wordt gevonden vanwege het “volatiele” economische klimaat. “Dit mag echter niet ten koste gaan van een evenwichtiger vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de Europese financiële bestuurskamers en mag de sterke vooruitgang van de afgelopen jaren niet tenietdoen”, benadrukt hij.

Bovendien ziet hij een diversere board juist als kracht in deze uitdagende tijden. “De werving van nieuwe bestuurders moet de komst van nieuwe vaardigheden en expertise in de bestuurskamer stimuleren. Het is keer op keer bewezen dat diversiteit in de bestuurskamer een stimulans is voor betere prestaties.”

Ali wijst erop dat het aantal benoemingen van vrouwelijke bestuurders met C-suite ervaring alleen kan toenemen als er een “sterke talentenpool en een groeiende pijplijn” is.

In dat kader verwelkomt hij de in aantocht zijnde Europese regelgeving. “Die moet bedrijven stimuleren om vrouwelijk talent te erkennen en te koesteren in alle loopbaantrajecten – niet alleen in de richting bestuursfuncties, maar op alle niveaus. Het niveau van 40% vrouwelijke vertegenwoordiging op bestuursniveau is een minimum om op voort te bouwen, geen niveau om naartoe te werken.”