INNAX en Triodos zetten samen in op lokale energiecoöperaties

22 maart 2024 Banken.nl 3 min. leestijd

Als woningeigenaar ben je vrij in je keuze voor een energieleverancier. Die vrijheid geldt vaak niet voor huurders van woningcorporaties. Dit betekent dat sommige huurders zijn overgeleverd aan stroom die niet zo groen is als ze graag zouden willen. Adviesbureau INNAX en Triodos zien een oplossing: het financieren van lokale energiecoöperaties.

De twee partijen zijn met verschillende woningcorporaties gestart met het oprichten van energiecoöperaties waar huurders lid van kunnen worden. Deze coöperaties stellen de huurder in staat om toegang te krijgen tot duurzame én betaalbare energie op wijkniveau. Dit werkt als volgt: de woningcorporatie stelt daken ter beschikking, die door de coöperatie maximaal benut worden voor het opwekken van zonnestroom.

Deze stroom wordt tegen kostprijs aan de leden geleverd. Een eventueel verschil in vraag en aanbod wordt aangevuld met energie van zonneweides en offshore wind, zodat zoveel mogelijk huurders duurzame stroom tot hun beschikking hebben. Het idee is dat hoe meer mensen zich bij zo’n corporatie aansluiten, hoe kleiner het verschil is tussen huurders in de toegang die zij hebben tot groene stroom.

INNAX en Triodos zetten samen in op lokale energiecoöperaties

“De ongelijke toegang tot de voordelen van de energietransitie leidt tot grote verschillen in onze samenleving”, zegt Wesley Vedder (Relatiemanager Energie en Klimaat bij Triodos). “Het is voor ons een speerpunt om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken."

“Huurders zijn afhankelijk van de corporatie of de huisbaas, daardoor kunnen zij de overstap moeilijker maken en profiteren zo niet van de voordelen, zoals lagere energiekosten”, vervolgt hij. “Doordat INNAX de samenwerking opzoekt met de woningcorporaties zijn zij in staat om ook voor huurders duurzame energie op wijkniveau beter bereikbaar maken.”

Zo’n energiecoöperatie zorgt zelf voor de investeringen die nodig zijn om de zonnepanelen te realiseren. Daarvoor wordt gezocht naar externe financieringsbronnen. Er zijn al een aantal projecten tot stand gekomen in samenwerking met woningcorporaties, bijvoorbeeld via energiefondsen en crowdfunding.

“Dat betekent iedere keer zoeken naar oplossingen om projecten gefinancierd te krijgen”, stelt Guus van Schöll (expert verduurzaming bij INNAX). “Voor de verwachte groei van nieuwe coöperaties en realisatie van geplande installaties - goed voor een opwek voor circa 36.000 huishoudens - is grote behoefte aan een stabiele projectfinanciering.”

Dit is waar de partner in financiële dienstverlening een sleutelrol speelt. “Die financiering hebben we gevonden bij Triodos. Dit betekent een gestandaardiseerde aanpak van de financiering van de nieuwe projecten samen met woningcorporaties, (provinciale) overheden en Triodos.”

Triodos investeert al langer in het toegankelijker maken van schone energie. De bank ziet dan ook een cruciale rol weggelegd voor energiecoöperaties in het behalen van de klimaatdoelstellingen en het beheersbaar houden van de energielasten. Ook woningcorporaties geven met dit initiatief blijk van het delen van deze visie.

“Een jaar geleden is energiecoöperatie DDE Vidosol van start gegaan waarmee zonne-energie bereikbaar is geworden voor een eerste groep huurders van hoogbouwcomplexen”, zegt Daphne Braal (bestuurder van woningcorporatie Vidomes). “Zij kunnen de opgewekte stroom afnemen tegen een gereduceerd tarief. We gaan dit jaar verder opschalen door meer daken beschikbaar te stellen voor de coöperatie.”