Leaders in Finance Future of Pensions Event: 'Niet zeuren, maar doen'

22 april 2024 Banken.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Met de ondertekening van de nieuwe pensioenwet komt er veel op de samenleving af, maar om te beginnen zal eerst de hele pensioensector zelf een enorme transitie moeten doorlopen. Hoe ziet het pensioenlandschap er na die transitie uit, zowel op de korte als ook de lange termijn?

Tijdens het Leaders in Finance event dat op 11 april in Fort Voordorp werd gehouden, kwamen onder de leiding van moderator Twan Huys diverse leiders en experts uit de financiële wereld, de pensioensector, PPI’s, toezichthouders en politiek bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de transitie en de uitdagingen, regels en kansen die dit met zich meebrengt.

Na het welkomstwoord door Huys stak Joanne Kellermann (voorzitter Pensioenfonds Zorg en Welzijn) in haar keynote van wal met de “trend van flexibilisering” die in alle sectoren zichtbaar is, dus ook in de pensioensector. Daarnaast noemde ze bewustwording rond zaken als de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, klantenbediening, “financieel en digitaal fit zijn” en de manier waarop “we geld verdienen voor onze deelnemers” als speerpunten.

Leaders in Finance Future of Pensions Event: 'Niet zeuren, maar doen'

Meer dan alleen geld

Ze brak ook een lans voor een duurzamere wereld, want volgens haar gaat het bij pensioen over meer dan alleen geld. “Met geld alleen koop je geen goede oude dag”, aldus Kellermann. Daarmee doelde ze duidelijk op een veel bredere context met oog voor onderwerpen als betaalbaar wonen, biodiversiteit, een leefbare wereld en het beheersen van langetermijnrisico’s.

Het interview met Anne de Groot (Manager Pensions Department bij de AFM) ging vervolgens over de rol van de AFM. Volgens de Groot moet de toezichthouder vooral kijken naar communicatie met deelnemers. “De belangen van individuele deelnemers staan voorop."

Na de koffiepauze werd tijdelijk op het Engels overgeschakeld door Will Sandbrook (Executive Director Insights National Employment Savings Trust) en Dr. Ole Beier Sørensen (Independent Consultant en voormalig Chief of Strategy and Research ATP) die achtereenvolgens de verschillen tussen de pensioenen in de UK en in Denemarken met het nieuwe Nederlandse stelsel onder de loep namen.

Voor de UK komt het er voornamelijk op neer dat het systeem “sophisticated but complicated” is en zeer individueel gericht. Ze wel zijn bezig het stelsel te veranderen. In Denemarken, dat een “expert” is op het gebied van DC (Defined Contribution) volgens Sørensen, hebben ze juist “collective solutions for individuals”.

Vervolgens was het de beurt aan het door Hildegard Elgersma (Partner EY) geïntroduceerde ‘strategy panel’, over de rol van pensioenfondsen, PPI’s, banken en verzekeraars. Het leverde een inspirerende discussie op over onder meer de uitdaging om het “vooral interessant te maken voor de jonge generatie”.

Administatie is ‘core business’

Na de lunch mocht Dr. Stefan Lundbergh (Director Insights Cardano) uitleggen wat we kunnen leren van Zweden. Hij stelde dat Nederland en Scandinavische landen vergelijkbaar zijn, maar dat Nederland wel zou kunnen leren op het gebied van bewustwording. Ook noemde hij speciale aandacht voor administratie - “Pension administration is key”- en kwalificeerde het zelfs als “core business”.

Hij kreeg vervolgens hulp van Sørensen en samen maakte het Deens/Zweedse gelegenheidsduo duidelijk dat je klaar moet zijn voor het leven na de Wtp. De toekomst is onzeker volgens beide experts en daarom moet men zeker in scenario’s denken. Lundbergh had ten slotte nog een handige tip over oplossingsgericht denken: “Leer van de fouten die andere landen hebben gemaakt”.

Obstakels

Vervolgens kreeg het tweede panel de kans om uit te leggen hoe we de Wtp gaan invoeren en welke obstakels er kunnen zijn. Huys had daarop meteen een ‘end of the world’-vraag toen hij vroeg wat er kon gebeuren als er plotseling een enorm geopolitiek conflict ontstaat en dat daardoor alles instort, waardoor aandelen niets meer waard zijn. Hoe dan verder met (de invoering van) het nieuwe pensioenstelsel?

Het panel was het er unaniem over eens dat elk systeem risico’s heeft, dus ook het nieuwe stelsel, maar dat voor een dergelijke noodsituatie wel scenario’s bestaan. Panellid Janko Gorter (Head of Pensions Funds Supervision bij DNB) had wellicht het beste antwoord: “Hou erover op en ga door”, zei hij en had meteen ook een opdracht aan de politiek: “Dat geldt ook voor de nieuwe coalitie straks, niet zeuren maar doen”.

Tijdens de rondetafelgesprekken die daarop volgden kon men in kleine groepen met elkaar van gedachten wisselen over activisme in ESG-investeringen, de stem van de jonge generatie en het pensioenlandschap in 2035.  Een korte rondgang langs de tafels liet zien en horen dat er volop enthousiast werd gediscussieerd.

Maatschappelijk relevant

Het laatste programmaonderdeel betrof een tweetal interviews. Als eerste kwam Diederick Huszár (Managing Director Marketing & Proposition bij APG) met een persoonlijk getint verhaal over waarom hij dit werk deed. Voor hem was het een “missie” vanwege de omstandigheden in zijn jonge jaren, waardoor hij wist wat “financiële angst” inhield.

Huszár hamerde er daarom op dat een pensioenfonds “maatschappelijke relevantie” heeft, maar dat bijvoorbeeld een miljoen ZZP’ers buiten de boot dreigen te vallen, doordat ze niet kunnen - of willen - sparen omdat ze zo bezig zijn met de dag van vandaag. Hij had wel een niet mis te verstane boodschap in deze context: “Ook als je 70 bent leef je in het hier en nu”.

Last but not least, mocht Monique van der Poel (VU Amsterdam) in een bijzonder geanimeerd gesprek met Huys vertellen over de langetermijnscenario’s voor de pensioensector. Aan het eind van het programma wist(en) ze het publiek goed bij de les te houden door hun vraag-en-antwoordspel over onder andere zorgplicht en rapportageverplichtingen van pensioenuitvoerders.

Na afloop van het plenaire gedeelte kon men tijdens een uitgebreide borrel onder het genot van hapjes en drankjes napraten en netwerken om uiteindelijk geïnspireerd aan de slag te kunnen gaan met alle nieuw verworven inzichten.

Het Leaders in Finance Future of Pensions Event werd mede mogelijk gemaakt door de partners de Welten Groep, DUFAS, EY, Yellowtail Conclusion en de Nederlandse Vereniging van Banken.