Deloitte’s pensioen- en verzekerings Outlook 2024: ‘Digitaal, duurzaam en data-gedreven’

01 mei 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Deloitte heeft zijn nieuwe Outlook voor de Nederlandse pensioen- en verzekeringsmarkt gepubliceerd. In de Outlook deelt het advieskantoor niet alleen zijn visie op de toekomst van de Nederlandse sector, maar wordt deze aangevuld met het perspectief van een aantal vooraanstaande bestuurders op een aantal van de meest belangrijke ontwikkelingen binnen de sector.

In de nieuwste editie richt Deloitte zich onder meer op de impact van (Generatieve) Artificial Intelligence, ofwel (Gen)AI, hoe de technologie organisaties helpt navigeren in het veranderende juridische landschap, de rol van Nederlandse verzekeraars in duurzaamheidstransities en de actiepunten voor pensioenverzekeraars en pensioenfondsen.

Centraal in deze Outlook staan data en de mogelijkheden van (Gen)AI. Deze technologie biedt volgens Deloitte veel meer dan enkel kostenefficiëntie, door de focus te verleggen van polis- en administratiegerichte taken naar dienstverlening en ontzorging. “Een dualistisch model waarin (Gen)AI en mensen samenwerken, wordt de nieuwe standaard voor klantgerichtheid.”

Deloitte’s pensioen- en verzekerings Outlook 2024: ‘Digitaal, duurzaam en data-gedreven’

De mogelijkheden van (Gen)AI en de noodzaak tot duurzaamheidsinitiatieven sporen verzekeraars aan om te blijven investeren in een toekomstbestendig verdienmodel. Bijdragen aan een duurzame wereld is een prioriteit. De wet- en regelgeving in de pensioen- en verzekeringsmarkt weerspiegelt dit.

Het zwaartepunt verschuift naar duurzaamheids- en ‘digitale’ wetgeving. De regelgeving bevat vereisten voor het meten en rapporteren van duurzaamheidsresultaten. Verzekeraars kunnen vanuit hun strategie kiezen hoe ambitieus ze willen zijn en welke rol hen het beste past.

Daarnaast besteedt Deloitte aandacht aan de regelgeving rondom de technologische vernieuwing bij verzekeraars, zoals de Digital Operational Resilience Act (DORA). Voor alle verzekeraars is bijdragen aan een veiligere digitale wereld een prioriteit, maar daarvoor is wel een actieplan vereist.

Parallel aan deze ontwikkelingen op het gebied van technologie en duurzaamheid, vereist de recente invoering van de Wet Toekomst Pensioenen een strategische heroriëntatie binnen de pensioensector. Verzekeraars staan voor de taak zich aan te passen aan deze wetswijzigingen om effectief te functioneren in een veranderend pensioenlandschap.

Dit artikel biedt een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen en toekomstige richtingen die genoemd worden in de Deloitte Outlook voor de Nederlandse pensioen- en verzekeringsmarkt. Geïnteresseerden kunnen hier terecht voor meer diepgaande analyses en actuele publicaties van Deloitte.