AI-Verordening goedgekeurd: Waar moeten financiële instellingen aan voldoen en vanaf wanneer?

30 mei 2024 Banken.nl 1 min. leestijd

De AI-Verordening is goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie. Nu de wettekst is vastgesteld rijst de vraag op: 'Aan welke nieuwe verplichtingen bedrijven moeten voldoen? En vanaf wanneer? Advocatenkantoor Osborne Clarke geeft antwoord.

Kortgezegd introduceert de AI-Verordening verplichtingen voor exploitanten, ontwikkelaars, importeurs, gebruikers en distributeurs van AI-systemen. Hieronder vallen dus ook banken en andere financiële dienstverleners die AI-systemen gebruiken.

De officiële publicatie van de AI-Verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie volgt binnenkort. Twintig dagen na deze publicatie treedt de AI-Verordening officieel in werking (naar verwachting eind juni of begin juli). De AI-Verordening bevat echter een aantal overgangstermijnen, waardoor bepaalde verplichtingen pas later zullen gelden.

AI-Verordening goedgekeurd: Waaraan en wanneer moeten financiële instellingen aan deze nieuwe regelsvoldoen?

AI-systemen met een onaanvaardbaar risico worden naar verwachting al vanaf eind 2024 verboden. Denk hierbij aan AI-systemen die gebruikmaken van kwetsbaarheden van een specifieke groep personen op basis van hun leeftijd, handicap of sociale of economische omstandigheden.

Daarnaast gaat de AI-Verordening uit van een risico-gebaseerde benadering. Boetes voor overtredingen van de AI-Verordening zijn afhankelijk van de overtreding en kunnen oplopen tot €35 miljoen of, indien hoger, 7% van de wereldwijde groepsomzet.

Meer weten? Lees dit (Engelstalige) artikel, waarin advocatenkantoor Osborne Clarke tot in detail uitlegt aan welke verplichtingen bedrijven moeten voldoen, wanneer deze verplichtingen in werking treden en wat de bijbehorende boetes zijn.