ABN AMRO en ING nemen deel aan coalitie voor leefbaar loon wereldwijd

13 februari 2019 Banken.nl 5 min. leestijd

Het Platform Living Wage Financials (PLFW) verwelkomt drie nieuwe leden van formaat, waaronder ABN AMRO en ING. Het initiatief strijdt voor leefbaar loon in mondiale productieketens. Door gericht te beleggen kunnen investeerders invloed uitoefenen op zogeheten sweatshops en betere salarissen afdwingen. Een leefbaar loon kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

In het Engels wordt het treffend de ‘poverty trap’ genoemd. In het Nederlands gebruiken we de term ‘armoedeval’. Het komt er in essentie op neer dat mensen die leven in armoede nauwelijks mogelijkheden hebben om zelf hun maatschappelijke en financiële situatie te verbeteren. Elk beschikbaar uurtje is nodig om te voorzien in het dagelijks onderhoud. Tijd om te spelen, te leren of te betogen voor betere omstandigheden is er dan niet meer en zo blijft de vicieuze cirkel in stand.

Vicieuze cirkel

De aandacht voor leefbaar loon groeit, omdat leefbaar loon kan zorgen voor het terugdringen van excessen als kinderarbeid en uitbuiting. Hiertoe richtten acht Nederlandse financiële instellingen* in september 2018 het PLWF op. Deze bedrijven willen positieve invloed uitoefenen op productieketens door enkel te investeren in partijen die effectief invulling geven aan mensenrechten. “Een leefbaar loon doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede die deze gezinnen vaak al generaties in hun greep houdt”, aldus Irina van der Sluijs, Senior Advisor Human Rights bij ASN Bank en één van de oprichters van PLWF. Met de deelname van ABN AMRO, ING en vermogensbeheerder Amundi breidt de investeerderscoalitie uit tot een gezelschap van elf.

ABN AMRO en ING nemen deel aan coalitie voor leefbaar loon wereldwijd

Met ABN AMRO, ING en Amundi erbij beheert de coalitie nu €2.300 miljard aan belegd vermogen. Daarmee is flink wat invloed uit te oefenen, immers de bedrijven waar het om draait zien graag dat er juist in hun bedrijf geïnvesteerd wordt. In eerste instantie lag de nadruk van de coalitie op de mondiale textiel- en kledingsector, die in de media vaak symbool staat voor mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Vaak - niet altijd - wordt daarbij gekeken naar landen als India en Bangladesh. Vanzelfsprekend ligt een deel van de verantwoordelijk bij Westerse bedrijven die daar hun kleding laten fabriceren of inkopen. In 2019 voegt PLWF ook de voedsel- en agrarische sector en de voedingsdetailhandel toe aan het gewenste inzetbereik. Het platform wil actief stakeholders raadplegen en erbij betrekken om tot het gewenste resultaat te bereiken. Denk hierbij aan overheden, vakbonden en ngo’s.

PLWF in de praktijk

Hoe zorgt PLWF in de praktijk voor leefbaar loon? Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan over onder meer inkooppraktijken, ervoor zorgen dat toeleveranciers de juiste kennis en kunde in huis hebben, aangaan van een sociale dialoog en volgen welke ontwikkelingen er zijn in de daadwerkelijke uitbetaling van loon. Bedrijven die profiteren van investeringen van deelnemers aan het platform worden hier per 2018 op beoordeeld.

Meerdere dimensies leefbaar loon

“Het verdedigen van mensenrechten staat centraal in alles wat we doen bij ABN Amro. Het is een belangrijke factor in onze beleggingskeuzes en wij waren de eerste financiële instelling ter wereld om een uitgebreide mensenrechtenrapportage uit te brengen in lijn met de ‘Guiding Principles for Businessess and Human Rights’ van de Verenigde Naties”, zegt Vincent Triesschijn, Director Sustainable Investment van ABN AMRO. “Wij geloven erin dat er meerdere mensenrechten aan bod komen, wanneer je leefbaar loon meeneemt in het toetsen van beleggingen en investeerders. Naast armoede, wordt leefbaar loon ook in verbinding gebracht met sociale zaken zoals kinderarbeid en het recht op een gezond leven. Met meer dan 200 miljard Euro aan beheerd vermogen willen we een significante bijdrage leveren aan de inspanningen van het platform dat nu al een leidende rol speelt in het onder de aandacht brengen van en dialoog voeren over leefbaar loonkwesties.”

Hefboom creëren

Ook ING zegt zich bewust te zijn van het belang van een leefbaar loon wereldwijd en de invloed die het daarbij zelf uit kan oefenen. “Het ING Investment Office NL ondersteunt en begeleidt klanten bij het maken van investeringskeuzes. Daarbij houden we ons niet rechtstreeks bezig met de bedrijven waarin we beleggen, maar houden we een dialoog met de vermogensbeheerders die rechtstreeks communiceren met deelnemingen”, geven Jochen Harkema en Peter Tros aan, beiden in dienst Sustainable Investment Analyst bij ING.

QUOTE: “We zijn ons bewust van de belangrijke rol die leefbaar loon kan spelen in de ontwikkeling van mensen en armoedebestrijding.”

“Als lid van het PLWF zijn we ons bewust van de belangrijke rol die leefbaar loon kan spelen in de ontwikkeling van mensen en armoedebestrijding”, vervolgen zij. “Aangezien dit ook een zeer moeilijk en niet-kwantificeerbaar onderwerp is, beseffen we dat het beter is om samen te werken met financials om van elkaar te leren - welke bedrijven het goed doen, welke in staat zijn om verandering te creëren, wat goed werkt - en een hefboom te creëren om anderen aan te moedigen om het goede te doen. Uiteindelijk geeft dit ons de mogelijkheid om een dialoog over leefbaar loon met onze eigen vermogensbeheerders te hebben en hen te motiveren om de discussie met de deelnemingen voort te zetten."

*ASN Bank, pensioenuitvoerder MN, Triodos, A.S.R, Achmea, Nationale Nederlanden (NN), Robeco en Kempen