NWB Bank presenteert klimaatactieplan

29 april 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Waterschapsbank wil in 2050 beschikken over een kredietportefeuille die per saldo geen koolstofdioxide uitstoot. Dat staat in het klimaatactieplan dat de NWB Bank onlangs presenteerde op zijn aandeelhoudersvergadering. Al tegen 2030 wil de Waterschapsbank een uitstootreductie gerealiseerd hebben van minimaal 43% ten opzichte van 2019; het eerste jaar waarin de bank zijn klimaatimpact in beeld had.

Met het gepresenteerde klimaatactieplan hoopt de NWB bank niet alleen sturing te geven aan zijn eigen organisatie, de financieel dienstverlener hoopt zo ook een brede groep belanghebbenden mee te nemen “op weg naar Parijs”. De bank is namelijk tot de conclusie gekomen dat het betrekken van stakeholders essentieel is om de noodzakelijke CO2-reductie te kunnen bereiken en gaat daarom op zoek naar sectorbrede oplossingen, standaarden en ambities.

“De kern van ons klimaatactieplan is dat wij actief het gesprek aangaan met onze klanten over hun bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot”, legt NWB Bank-CEO Lidwin van Velden uit. “Wij gaan hun reductiedoelstellingen opvragen en beoordelen of die in lijn zijn met op wetenschap gebaseerde doelstellingen.”

NWB Bank presenteert klimaatactieplan

Tegelijkertijd wil de bank zijn klanten stimuleren om te verduurzamen door passende financiering aan te bieden. Dat kan volgens de CEO van de bank in veel gevallen met traditionele financiële producten. Maar waar dat nodig én mogelijk is, wil de bank zijn klanten een extra zetje geven door aan duurzaamheid gekoppelde leningen (sustainability linked loans) te verstrekken. Tot slot is de Waterschapsbank ook voornemens om direct projecten te financieren op het gebied van duurzame energie.

Overigens heeft de NWB Bank zijn eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening al verstrekt aan Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap ontvangt een korting op de jaarlijkse rente van de lening wanneer ze de (in samenwerking) vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen behaalt.

Van Velden stelt tot slot trots te zijn op het gepresenteerde plan en de manier waarop de bank zijn klanten uitdaagt. De CEO benadrukt daarbij dat de geformuleerde doelstellingen minimumdoelstellingen zijn. “Het liefst gaan we verder”, aldus Van Velden.

Het volledige klimaatactieplan van de NWB Bank is hier te vinden.