Filmsector ontvangt financiële zekerheid van Triodos

27 september 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Triodos heeft bij de start van het Nederlands Filmfestival aangekondigd overbruggingskredieten te verstrekken aan producenten van films en documentaires die met steun van het Nederlands Filmfonds geproduceerd worden.  

Nederlandse film- en documentairemakers ervaren met regelmaat dat een deel van het benodigde productiebudget pas ná de oplevering van de film beschikbaar wordt gesteld. Met het overbruggingskrediet van Triodos beschikken producenten eerder over het benodigde budget, waardoor ook medewerkers en leveranciers eerder uitbetaald kunnen worden. Hierdoor neemt de financiële zekerheid van de sector behoorlijk toe.

De overbruggingskredieten worden gedekt door een garantieovereenkomst die Triodos vorig jaar met het Europees Investeringsfonds (EIF) afsloot. Die faciliteit maakt het mogelijk om tot €200 miljoen te lenen aan culturele en creatieve ondernemers in België, Nederland, Spanje en Duitsland.

Filmsector ontvangt financiële zekerheid van Triodos

Omdat het risico voor de bank kleiner wordt door de garantie, wordt de drempel voor culturele ondernemers om geld te lenen lager. Men betaalt bijvoorbeeld minder rente, of men hoeft minder zekerheden te geven. Dit maak het mogelijk om bepaalde investeringen in bijvoorbeeld de filmsector te financieren. Vooralsnog is Triodos de enige Nederlandse bank die een dergelijke overeenkomst met het EIF heeft afgesloten.  

Continuïteit

Lambert de Pater, senior relatiemanager Kunst & Cultuur en MKB bij Triodos, noemt de overbruggingsfaciliteit een unieke aanvulling. “Met name voor onafhankelijke film- en documentairemakers die vaak moeilijker toegang hebben tot dergelijke faciliteiten. Zo wordt de filmsector financieel gezonder én onafhankelijker.”

Films gaan normaliter pas van start als het volledige financiële plaatje is ingevuld. Dat betekent volgens George Breemen, zakelijks directeur Nederlands Filmfonds, echter niet dat al die financiële middelen beschikbaar zijn op het moment dat de behoefte het grootste is, zoals tijdens de draaiperiode of postproductie fase.

“Dat Triodos een eenvoudig toegankelijk overbruggingskrediet kan bieden, is van grote toegevoegde waarde voor de continuïteit van producenten en iedereen die als crew- of castlid aan een film werkt.”