‘Onbegrip zorgt voor financiële ongelijkheid’

18 november 2022 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Begrijpelijke taal is cruciaal in de strijd tegen financiële ongelijkheid. Uit onderzoek van SNS blijkt dat Nederlandse jongvolwassenen over te weinig kennis beschikken om op basis van financiële informatie de juiste keuzes te maken.

Maar liefst één op de vijf jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) geeft aan weleens een fout te hebben gemaakt, omdat een financiële term verkeerd werd begrepen. “Niet gek”, stelt SNS. “Want maar 22% begrijpt altijd alles van de brieven die ze krijgen van instanties zoals de Belastingdienst of een energieleverancier.”

Uit onderzoek van de Volksbank-dochter blijkt dat bijna de helft van de respondenten (42%) denkt dat er expres moeilijke termen worden gebruikt. Het is volgens SNS dan ook hoog tijd dat er “serieuze stappen” worden gezet om te zorgen dat onbegrijpelijke taal niet voor verdere financiële ongelijkheid gaat zorgen.

Onbegrip zorgt voor financiële ongelijkheid

Google als kennisbron

Maar liefst 71% van de doelgroep geeft aan gebruik te maken van Google om het antwoord te vinden als ze niet bekend zijn met financiële begrippen. Ook vrienden en familie vormen een belangrijke kennisbron. Uit het onderzoek blijkt dat 40% zelfs nog afgelopen maand bij iemand heeft aangeklopt om uitleg te krijgen over een onbekende financiële term.

Vooral vaktermen (67%) en onduidelijke lange zinnen (39%) worden als struikelblokken ervaren. Slechts 12% van de ondervraagden klopt bij de instantie zelf aan om informatie of meer uitleg te vragen over een term die niet begrepen wordt.

Nieuws ‘muten’

Al met al geven jongvolwassenen hun persoonlijke financiën een 6,7. Eén op de zes geeft aan onvoldoende grip te hebben op de persoonlijke situatie en 28% vindt het spannend of zij er financieel uitkomen na de jaarrekening van de energieleverancier. “Geen al te rooskleurige situatie dus”, concludeert SNS.

Volgens de bank heeft de helft van de Nederlandse jongvolwassen de afgelopen tijd al bespaartips toegepast om er financieel beter voor te kunnen staan. “Maar de stijgende prijzen eisen z’n tol”, stelt SNS. “Bijna driekwart is bang voor de (nog verdere) stijgende prijzen en 38% volgt minder het nieuws vanwege alle negatieve financiële berichten.”

“Er is echter geen grote hulpvraag aan de instanties, maar 1 op de 6 jongvolwassenen zou willen dat er iemand is om hen te helpen. Jongvolwassenen blijven autonoom en willen zelf aan de slag kunnen. Maar wel met praktische bespaartips en duidelijke taal.”

Verbinden

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat 28% van de respondenten van mening is dat er ongelijke toegang is tot financiële informatie in Nederland. 82% vindt dan ook dat op scholen meer aandacht besteed moet worden aan persoonlijke financiën. Daarnaast stelt 80% van de jongvolwassenen dat banken meer begrijpelijke taal moeten gebruiken.

“Dit zijn duidelijke cijfers”, legt Marieke Tiesinga (adviseur Maatschappelijke Impact bij SNS) uit. “We moeten net z’n allen als financiële sector aan de slag en bij SNS pakken we deze handschoen op.” Financiële kennis realiseer je volgen Tiesinga namelijk niet alleen door het geven van de juiste informatie, het gaat er om hoe deze informatie wordt gebracht.

“We zien in dit onderzoek en merken in onze gesprekken met consumenten en ondernemers dat er behoefte is aan begrijpelijke – online te vinden – informatie. De eerste stap hierin is dat wij informatie geven waar iedereen toegang tot heeft. Dat doen we natuurlijk op onze website, maar begint al op jonge leeftijd.”

Tiesinga wijst daarbij naar het Eurowijs programma van SNS dat scholen gratis lesmateriaal aanbiedt. “Taal mag geen barrière vormen, maar juist verbinden. We nemen dit dan ook serieus en gaan met deze feedback aan de slag.”