‘Our Road to Paris; ons klimaatrapport werkte intern als vliegwiel voor klimaatactie’

15 december 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

Banken zetten in 2022 een belangrijk stap in het Klimaatcommitment Financiële Sector. Elke bank publiceert een eigen actieplan. Met concrete doelen en stappen naar verlaging van de CO2-uitstoot in haar portefeuille.In deel 1 van deze reeks 6 vragen aan Luke Disney – penvoerder van Our Road to Paris - het klimaatrapport van Rabobank: "Ik begrijp dat de buitenwacht wel eens denkt: het huis staat in brand en jullie blijven maar rekenen. Toch is dat nodig." Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Het doel van Rabobank is klanten te helpen ‘van groen naar groener’. Wat houdt dat in?

"Wij willen klanten helpen over te stappen naar een klimaat-slimme manier van zakendoen. De basis daarvoor is onze vertrouwensrelatie die we gedurende jaren met de klant hebben opgebouwd. Wij weten hoe zijn of haar bedrijf eruitziet en gaan het gesprek aan over wat er nodig en mogelijk is om bij te dragen aan een groenere bedrijfsvoering. Uiteindelijk is het wel de ondernemer die beslist, niet de bank."

Wat heeft jullie bank tot nu toe bereikt?

"Belangrijk is dat we voor 85 procent van onze leningenportefeuille de CO2-uitstoot in kaart hebben gebracht. Zo kregen we een beter inzicht in de vraag waar de prioriteiten liggen. Het grootste deel van de uitstoot van onze klanten, zo’n 80 procent, komt uit de voedsel- en landbouwsectoren. Rabobank is een van de eerste banken wereldwijd die klimaatdoelen stelt voor deze sectoren."

Luke Disney, Lead Paris Alignment, Rabobank

Er is nog geen goede meetmethode voor banken en het is lastig om emissiedata van boeren te krijgen. Wat doet Rabobank daaraan?

"We werken binnen de Verenigde Naties samen met andere banken om een meetmethode voor de landbouw te bepalen. Dat kost tijd, terwijl we geen tijd te verliezen hebben. Maar wij hebben een zorgplicht voor de klant, willen klanten niet benadelen door te snel te handelen. Ik begrijp dat de buitenwacht wel eens denkt: het huis staat in brand en jullie blijven maar rekenen. Toch is dat nodig."

In het klimaatrapport beschrijft Rabobank hoe ze de twaalf sectoren met de meeste uitstoot wil helpen de klimaatdoelen van Parijs te halen. Kun je voorbeelden geven?

"Nederlandse melkveehouders die verduurzamen krijgen rentekorting, een maatregel die in 2023 wordt uitgebreid naar andere landbouwsectoren. Daarnaast stimuleren we het gebruik van een koolstofcalculator, een app die inzichtelijk maakt hoe je bijvoorbeeld slimmer kunt bemesten. We investeren de komende jaren 30 miljard euro in verduurzaming van bijvoorbeeld woningen, bedrijfspanden en in circulaire startups. Er gaat 10 miljard euro naar hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonneparken."

Welke partijen zijn nog meer nodig?

"De overheid als het om wet- en regelgeving gaat. Privacyregels verhinderen dat we toegang krijgen tot energieverbruik van klanten bijvoorbeeld. Ook de consument moet een bijdrage leveren. Wij kunnen zeggen dat biologisch eten duurzaam is, maar als de consument daarvoor niet kan of wil betalen is het lastig de markt vooruit te helpen. En we moeten tegenstrijdigheden voorkomen: de boer mag niet van de een horen dat hij zijn productie moet verhogen en van de ander dat hij de productie moet verlagen."

Wat heeft Rabobank tot nu toe geleerd over de inspanningen op weg naar Parijs?

"We spreken over data en meetmethoden, maar zonder kennis van alle medewerkers slaagt het programma niet. Dat vergt een grote investering in training en onderwijs. Het klimaatrapport heeft intern gewerkt als vliegwiel, ons bewust gemaakt dat we het samen moeten doen. Op naar de volgende, grotere, stap."