Volksbank koploper in duurzaamheidsbeleid

12 juni 2023 Banken.nl 3 min. leestijd

In de nieuwe beleidsupdate van de Eerlijke Bankwijzer is de Volksbank als beste uit de test gekomen. De bank scoorde op de zeven onderzochte duurzaamheidsthema’s maar liefst vier 10’en, twee 9’s en één 8. Opvallend genoeg wordt het thema Belastingen (beleid tegen belastingontwijking) als het nieuwe zorgenkindje van de financiële sector bestempeld.

Het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer (een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection) bestaat uit een beoordeling van het beleid van banken op de thema’s Belastingen, Dierenwelzijn, Gendergelijkheid, Klimaatverandering, Mensenrechten, Natuur en Wapens.

Het doel van de Eerlijke Bankwijzer is om de onderzochte banken die actief zijn in Nederland aan te sporen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, financieren en beleggen.

Volksbank koploper in duurzaamheidsbeleid

De Eerlijke Bankwijzer stelt dat de Volksbank en Triodos over het beste bankbeleid beschikken als het gaat om duurzaamheid. De Volksbank wist zichzelf – ten opzichte van de vorige editie – op de thema’s belastingen en klimaatverandering te verbeteren. Triodos deed dat met name op het gebied van gendergelijkheid.

Het rapport wordt logischerwijs goed ontvangen bij Volksbankmerk ASN Bank. Jonna Tjapkes (Senior Adviseur Duurzaamheid bij ASN Bank) legt uit dat de Eerlijke Bankwijzer een onafhankelijke maatstaf is die laat zien in hoeverre banken duurzaam bezig zijn.

“Het is een extra motivatie om te blijven werken aan verbetering van ons duurzaamheidsbeleid, en de uitvoering ervan”, vervolgt Tjapkes haar uitleg. “Zo stimuleert de Eerlijke Bankwijzer ons om een positieve, duurzame impact te blijven maken. En dat loont, want de Volksbank scoort sinds 2018 op alle onderzochte thema’s heel goed en krijgt in dit laatste beleidsonderzoek gemiddeld de beste score van de Eerlijke Bankwijzer.”

Best of the rest

De NIBC komt als sterkste stijger in de top 3. De Haagse bank verbeterde volgens de Eerlijke Bankwijzer zijn beleid voor onder meer klimaatverandering, natuur en gendergelijkheid.

Daarnaast toont het onderzoek aan dat de Rabobank als enige grootbank geen achteruitgang van het beleid laat zien, maar een lichte verbetering. “Op het thema natuur doet de bank het goed door verbeterd beleid op genetisch gemodificeerde gewassen en waterschaarste. Ook op klimaat verbeterde de bank beleid door transparanter te rapporteren over de broeikasgasuitstoot van bedrijven die de bank financiert of waarin ze belegt. Voor gendergelijkheid werd het beleid iets verbeterd, maar gendergelijkheid en belastingen blijven ondermaats”, aldus het oordeel.

Met 5 onvoldoendes op belastingen, gender, dierenwelzijn, wapens en klimaatverandering is ING hekkensluiter. “Enkel op klimaat en gender maakte ING een paar kleine beleidsstappen, maar onvoldoende om boven een score van 5 uit te komen”, schrijft de Eerlijke Bankwijzer.

Belasting

Opvallend genoeg is het beleid omtrent belastingontduiking het thema dat algeheel het slechtste scoort. ABN AMRO, ING, Rabobank, bunq en NIBC scoren een 5 of lager. Volgens de Eerlijke Bankwijzer vragen deze banken de bedrijven die ze financieren onvoldoende naar hun belastingverplichting of verwachten ze van deze bedrijven niet dat ze een systeem hebben om direct actie te ondernemer als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan belastingontwijking of -ontduiking.

Enkel Van Lanschot Kempen en de Volksbank verbeterden hun beleid op belastingen. Bunq zit in een overgangsfase van bedrijfsmodel waardoor het beleid (tijdelijk) verslechterde”, aldus de Eerlijke Bankwijzer.