Nieuwe NVB AML-standaard moet poortwachtersrol cryptobedrijven verduidelijken

23 november 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

Na de banken- en de not-for-profit sector richt de nieuwste Sector Standaard van de Nederlandse Vereniging van Banken zich ditmaal op de poortwachtersrol van cryptobedrijven.  De Standaard moet cryptodienstverleners meer duidelijkheid bieden over het klantonderzoek dat nodig is voor het regelen van hun bankzaken.

Ook de nieuwste Sector Standaard van de NVB kwam tot stand na een serie rondetafelgesprekken tussen de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, een aantal van hun leden, banken en De Nederlandsche Bank.

Hoewel de NVB de vele voordelen erkent die crypto’s kunnen bieden (waaronder het inclusiever maken van het financieel systeem), ziet de belangenvereniging ook dat de sector aantrekkelijk is voor witwassers. Met name het internationale bereik en de anonimiteit zorgen voor hoofdbrekens bij toezichthouders.

Nieuwe NVB AML-standaard moet poortwachtersrol cryptobedrijven verduidelijken

Hierdoor worden banken ook weer verplicht om een verscherpt klantonderzoek (Enhanced Due Diligence) uit te voeren als een cryptodienstverlener gebruik wil maken van hun financiële dienstverlening.

Daarnaast moeten cryptopartijen zelf ook voldoen aan de Wwft-verplichtingen, hebben een registratieplicht en staan onder het toezicht van DNB. “Als cryptodienstverleners aan deze verplichtingen voldoen, dan zijn de risico’s lager”, aldus de NVB.

Risico’s in kaart brengen

Om banken bij het klantonderzoek te ondersteunen bij het maken van een goede inschatting van de risico’s, omschrijft de nieuwe Standaard een aantal risicoverlagende en -verhogende factoren. Een EU-vergunning, een adequate compliance- en auditfunctie en een onafhankelijke auditrapport over het anti-witwasbeleid worden bijvoorbeeld als risicoverlagende factoren omschreven.

Aan de andere kant van de medaille: onder meer een complexe structuur, de mogelijkheid van contante stortingen en het gebruik van privacycoins werken juist weer risicoverhogend.

“Met het vaststellen van deze factoren ontstaat er meer duidelijkheid voor cryptodienstverleners over waar de bank naar kijkt in het klantonderzoek”, aldus de NVB. “In deze Sector Standaard worden zo duidelijke uitgangspunten gegeven voor gericht klantonderzoek dat uitgaat van de insteek ‘meer waar nodig, minder waar het kan’.”

Lees hier meer over de nieuwe Sector Standaard van de NVB.