Vincent Kolijn over ID-Wallet Datakeeper: ‘Laten we samen de sectorstandaard vormen’

28 november 2023 Banken.nl 3 min. leestijd

Zo’n drie weken geleden maakte Rabobank bekend dat Datakeeper als zelfstandige entiteit verder gaat. De coöperatieve bank hoopt zo dat zijn digitale ID-wallet uitgroeit tot dé sectorstandaard voor het uitwisselen van persoonlijke gegevens. Daarvoor heeft de oplossing echter wel kritieke massa nodig. Banken.nl sprak erover met Datakeeper-CEO Vincent Kolijn.

Al gauw blijkt dat de lancering van Datakeeper als zelfstandig bedrijf bepaald geen toeval is. De komst van digitale ID-wallets is namelijk onvermijdelijk.

Middels de Electronic Identification, Authentication, and Trust Services-wetgeving (eIDAS) verplicht de Europese Commissie bedrijven om in 2025 digitale wallets te accepteren als middel om persoonsgegevens uit te wisselen.

Vincent Kolijn over ID-Wallet Datakeeper: ‘Laten we samen de sectorstandaard vormen’

Ook de banken zullen dus binnen twee jaar de techniek moeten adopteren. Wat Vincent Kolijn (tevens Head of Strategy, Transformation en Innovation bij Rabobank) betreft staat de sector dan ook voor een belangrijke beslissing.

“Het is nu aan de markt om met mogelijkheden te komen om invulling te geven aan deze wetgeving. Er zullen de nodige partijen zijn die hier invulling aan proberen te geven. Banken hebben bewezen prudent en zorgvuldig met klantdata om te gaan en daarom hopen wij met DataKeeper en onder meer de bancaire sector een sectorstandaard neer te zetten”.

Heft in handen nemen

En zo geschiedde. Maar waarom is het zo belangrijk dat de bancaire sector de standaard bepaalt?

“Ten eerste omdat het een rol is die intuïtief bij ons past”, stelt Kolijn. Hij legt uit dat klanten al sinds mensenheugenis hun waardevolste bezittingen bij banken onderbrengen. “Van goud tot salaris; en nu dus data. Wij zijn van oudsher de safekeeper van bezit.”

“Wij denken dat door het gebruik van eID we veel frictie uit klantreizen kunnen halen en waarde voor zowel winkeliers, bedrijven en consumenten kunnen creëren. Het sluit daarnaast mooi aan bij de dagelijkse interacties die banken nu al met hun klanten hebben en is daarom een mooie en logische aanvulling op de propositie die al geboden wordt.”

Tot slot stipt Kolijn aan dat de Rabobank ook graag het maatschappelijke vraagstuk oplost. “Het digitaal delen van data neemt alleen maar verder toe. Aan ons de taak om een oplossing te bieden waarmee mensen veilig én makkelijk hun data kunnen bewaren en delen.”

De Datakeeper-CEO benadrukt dat de ID-wallet – in tegenstelling tot sommige big techs – geen gebruik maakt van de cloud. “Alle data staat veilig op de telefoon van de consument dat is momenteel de meest veilige beschikbare techniek.”

Kritieke massa

Redenen te over dus voor Rabobank om het heft in eigen handen te nemen. Maar om als Datakeeper echt uit te groeien tot dé sectorstandaard, dient de ID-oplossing wel kritieke massa te behalen. Met andere woorden: de wallet moet populair genoeg worden.

En dat is precies de reden dat het bedrijf als zelfstandige entiteit verder gaat en actief de samenwerking opzoekt met andere partijen uit de sector. Kolijn wijst erop dat alleen al de mobiel bankieren-apps van de grootbanken zo’n 90 tot 95 procent van de Nederlandse bevolking bereiken. “Er is een kritieke massa nodig om maximale waarde voor bedrijven en consumenten te creëren, we hopen daarom op interesse vanuit de markt.”

“Wij zijn niet zelfstandig geworden vanuit een bepaald winstoogmerk”, benadrukt hij. “Datakeeper is echt een middel om een hoger doel te bereiken. De techniek is zo  ontwikkeld dat elke instelling die geïnteresseerd is een Software Development Kit makkelijk kan integreren in de eigen app.”

Kolijn benadrukt dat het van het grootste belang is om snel een schaalbare oplossing te creëren voor de Nederlandse markt. “Laten we in het belang van de consument een veilige ID-wallet op de markt brengen, banken spelen daar een belangrijke rol in.”