Vier trends met betrekking tot het risico op witwassen

29 februari 2024 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het identificeren en verminderen van risico's op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance-taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf. Toch maken vier trends het in 2023 moeilijker dan ooit, terwijl steeds strengere wetgeving over de hele wereld de kosten van een AML-fout verhoogt.

De nieuwe whitepaper van LexisNexis behandelt de belangrijkste trends met betrekking tot het risico op witwassen en vat de belangrijkste wettelijke ontwikkelingen samen waar bedrijven zich bewust van zouden moeten zijn.

Belangrijkste veranderingen in AML-benaderingen van bedrijven

Het landschap van witwassen verandert snel en toezichthouders over de hele wereld voeren strengere AML-wetgeving in. Het whitepaper (hier te downloaden) duikt in de belangrijkste ontwikkelingen in Europa, de regio Azië-Pacific, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

Vier trends met betrekking tot het risico op witwassen

Europa
Een pakket AML- en tegen financiering van terrorisme (CTF)-wetgeving werd goedgekeurd door het Europees Parlement in maart 2023. Dit zou vereisen dat bedrijven die actief zijn in de EU klantonderzoeken uitvoeren en de transparantie rond beneficial ownership vergroten.

Zuid-Amerika
Brazilië voerde zijn eerste nationale risicobeoordeling voor witwassen en financiering van terrorisme uit in 2021, wat leidde tot de invoering van strenger AML-beleid voor de sector met een hoger risico voor bedrijven in de edelmetaalsector.

Azië-Pacific
Het parlement van Singapore keurde in mei 2023 een nieuw digitaal platform goed dat banken in staat stelt informatie over transacties en klanten die een risico op witwassen lijken te dragen, veilig te delen.

Midden-Oosten
De VAE ontwikkelde in 2020 zijn eerste strategische plan voor AML en CTF, terwijl de wijziging van 2021 in de Anti-Bribery Law van Saudi-Arabië eisen stelt aan particuliere bedrijven.

Verdere regelgeving wordt nu verwacht, mede gedreven door enkele belangrijke opkomende trends:

Veranderingen in cryptocurrency
Crypto biedt een steeds moeilijkere omgeving voor overheden en toezichthouders om geld te volgen, wat het risico op witwassen via cryptodiensten verhoogt. Regulering van de sector begint op te komen - in 2023 bijvoorbeeld, heeft de Europese Raad nieuwe regels aangenomen om markten voor cryptoactiva te reguleren (MiCA).

Toenemende complexiteit van witwassen
Snelle ontwikkelingen in AML-wetgeving en handhaving zijn een gevolg van het feit dat ook witwassers  voortdurend innoveren. Volgens een recent rapport van Kroll zetten bedrijven technologie-investeringen, met het doel financiële misdrijven te detecteren, hoog op hun agenda's.

Nieuwe technologieën
AI en machine learning worden nu regelmatig gebruikt om verdachte transactiepatronen op te sporen. McKinsey meldde in 2022 dat de meeste grote Amerikaanse banken machine learning gebruiken of binnen hun AML-aanpak.verwachten te adopteren.

Sancties en het conflict in Oekraïne
Na de start van het Oekraïne-conflict legden de EU en diverse landen economische sancties op aan Russische individuen en entiteiten, terwijl Rusland tegenmaatregelen nam. Banken die geld ontvangen zonder beneficial ownership lopen een verhoogd risico op sanctieschending.

Als gevolg van de strengere AML-wetgeving en de grotere complexiteit van AML-risico's, is het aantal toezichthouders dat handhavingsmaatregelen neemt tegen de schijnbare AML-overtredingen door bedrijven flink toegenomen. Volgens Fenergo werden banken en andere financiële instellingen voor bijna $5 miljard beboet voor vermeende AML- en andere overtredingen in 2022 - een stijging van 50% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De toekomst van AML-compliance

De wetgeving rond antiwitwassen (AML) en bestrijding van terrorismefinanciering (CTF) wordt steeds strenger. Dit, samen met een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel, resulteert in toenemende compliancekosten.

Financiële instellingen kunnen geen regionale benadering van compliance hanteren; ze moeten de nuances van de wetgeving van elk land begrijpen en implementeren om dure financiële, juridische, reputatie- en strategische gevolgen te vermijden.

Training en ontwikkeling zijn cruciaal om een nieuwe generatie complianceprofessionals op te leiden, terwijl investeringen in de loopbaanontwikkeling van AML-experts ervoor moeten zorgen dat het kennispeil up-to-date blijft.

Het gebruik van technologische tools, in combinatie met gekwalificeerde medewerkers, biedt organisaties waarschijnlijk de meest effectieve aanpak om de stijgende compliancekosten te beheersen. Desondanks blijft het ontwikkelen en uitvoeren van robuuste AML-complianceprogramma's de voornaamste uitdaging voor financiële dienstverleners.