'Acht op de tien fraudebestrijders verwacht in 2025 generatieve AI in te zetten'

29 februari 2024 Banken.nl 5 min. leestijd

Wereldwijd onderzoek onder fraudebestrijders door de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) en SAS toont een enorme belangstelling voor GenAI aan. Uit eerdere benchmarkstudies blijkt echter dat de realiteit een stuk lastiger is.

Generatieve AI heeft de publieke belangstelling gewekt en de kracht en belofte ervan lijken elk facet van de samenleving te kunnen beïnvloeden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 83% van de fraude-experts van plan is om deze technologie binnen de komende twee jaar in te zetten, zo blijkt uit de nieuwste studie naar technologie voor fraudebestrijding van de ACFE en SAS.

Het 2024 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report is de derde editie van een wereldwijd onderzoek dat in 2019 voor het eerst gepubliceerd werd. De respondenten van het onderzoek zijn afkomstig uit 23 sectoren - het meest in het bancaire en financiële dienstverlening en de overheid/openbaar bestuur (elk goed voor 22% van de respondenten), maar ook professionele dienstverlening (13%), verzekeringssector (5%), gezondheidszorg (4%), productie (4%), technologie (4%), onderwijs (4%) en nog veel meer. De organisaties waar de respondenten werkzaam zijn, zijn verspreid over de hele wereld en variëren in grootte van minder dan 100 werknemers tot meer dan 10.000.

'Acht op de tien fraudebestrijders verwacht in 2025 generatieve AI in te zetten'

In de nieuwe versie worden de inzichten weergegeven van bijna 1.200 ACFE-leden die eind 2023 zijn ondervraagd. De onderzoeksresultaten laten belangrijke trends zien in de evolutie van fraudebestrijding sinds 2019.

Zo is de de interesse in artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) groter dan ooit. Bijna 1 op de 5 fraudebestrijders (18%) rekent AI/ML momenteel tot hun fraudebestrijdingsmiddelen. Nog eens 32% verwacht deze technologieën in de komende twee jaar te implementeren - een piek sinds de start van het onderzoek. In dit tempo zal het gebruik van AI/ML in fraudebestrijdingsprogramma's eind volgend jaar bijna verdrievoudigd zijn.

Daarnaast blijkt echter dat de adoptie van AI en ML consequent achterblijft bij de verwachtingen. Ondanks de grote belangstelling is het gebruik van AI en ML voor fraudedetectie en -preventie sinds 2019 met slechts 5% toegenomen. Dat cijfer blijft ver achter bij de verwachte adoptiepercentages uit de onderzoeken van 2019 en 2022 (respectievelijk 25% en 26%).

Ook komt naar voren dat het gebruik van veel data-analysetechnieken is gestagneerd, terwijl de toepassing van biometrie en robotica in fraudebestrijdingsprogramma's juist gestaag is toegenomen. Het gebruik van biometrie is sinds 2019 met 14% gestegen en wordt nu door 40% van de respondenten genoemd. Een op de 5 respondenten (20%) gaf aan robotica te gebruiken, waaronder robotisering van processen, tegenover 9% in 2019. Het gebruik van deze technologieën is met name het hoogst in de bancaire en financiële dienstverlening, waarbij de helft (51%) gebruikmaakt van biometrische gegevens en een derde (33%) van robotica.

"De toegankelijkheid van generatieve AI-tools maakt dat ze heel gevaarlijk zijn als ze in de verkeerde handen vallen", legt ACFE-voorzitter John Gill uit. "Drie op de vijf organisaties zijn van plan hun budget voor fraudebestrijdingstechnologie in de komende twee jaar te verhogen."

De manier waarop de organisaties deze middelen investeren, zal volgens Gill bepalend zijn voor wie de strijd wint in deze technologische wapenwedloop met criminele organisaties. "Het is een zware strijd als je bedenkt dat organisaties, in tegenstelling tot de fraudeurs, voor de extra uitdaging staan om deze technologieën ethisch verantwoord te gebruiken."

"De enorme belangstelling voor geavanceerde analysetechnieken naast de veel bescheidener adoptiecijfers bewijst de complexiteit van het opschalen van de AI en analytics levenscyclus", vult Stu Bradley (Senior VP van Risk, Fraud & Compliance Solutions bij SAS) zijn collega aan.

"Het onderstreept ook het belang van het kiezen van de juiste technologiepartner. AI en machine learning zijn geen eenvoudige plug-and-play-toepassingen. De voordelen ervan kunnen echter gemakkelijker worden gerealiseerd door modulaire oplossingen voor het hele risicobeheerspectrum in te zetten op één AI-platform. Dat is de aanpak van SAS met het cloud-native SAS Viya platform."

De toekomst van GenAI: hausse of fiasco?

Een actueel onderwerp dat in het onderzoek ook wordt belicht, is hoe generatieve AI de fraudebestrijdingsprogramma's van organisaties beïnvloedt. Zal de inzet daarvan explosief toenemen in lijn met het enthousiasme van de respondenten? Of zullen echte uitdagingen zoals budgettaire beperkingen, datakwaliteit en gebrek aan vaardigheden de voorspelde groei afremmen?

Alleen de tijd zal het leren - maar organisaties kunnen niet voorzichtig genoeg zijn bij het omarmen van generatieve AI en andere AI-technologieën. Verantwoorde innovatie vereist dat organisaties zich niet alleen afvragen "zouden we het kunnen" maar ook "kunnen we dit op een verantwoorde manier?"

"Het gebruik van generatieve AI in fraudebestrijdingsinitiatieven zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het in kaart brengen van afwijkingen, trends en signalen in grote hoeveelheden gegevens", aldus een respondent van het onderzoek. "De organisatie zal er echter voor moeten zorgen dat de juiste richtlijnen worden gehanteerd om fouten en bias te minimaliseren."

"Generatieve AI heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt, dus het is geen verrassing dat organisaties het opnemen in hun fraudebestrijdingsprogramma", zegt ACFE Research Director Mason Wilder. "Als samenleving leren we nog steeds alle voor- en nadelen van het gebruik van de technologie, maar steeds meer organisaties zetten nu de eerste stap. Het zal interessant zijn om te volgen hoe snel de technologie wordt ingezet, zowel op de werkvloer als daarbuiten, en hoe de technologie met de tijd geavanceerder wordt."

Een artikel van Marinos Eltelbany, Fraude, AML en Security Intelligence Expert bij SAS. Meer weten? lees hier het onderzoek.