Moet de Volksbank een beursgang maken?

13 juni 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Niet iedereen zal het zich realiseren, maar de Volksbank is nog altijd in handen van de Staat. En daar moet verandering in komen. De NLFI, de organisatie die namens de Staat de aandelen beheert van genationaliseerde financiële dienstverleners, onderzocht de toekomst van de bank in verschillende scenario's: één daarvan is een beursgang.

Maar waarom moet de bank een nieuwe koers gaan varen? Ten eerste omdat de NLFI simpel onvoldoende argumenten kan bedenken om de bank in staatshanden te houden. Daarnaast zouden de merken van de Volksbank te weinig onderscheidend zijn ten opzichte van de Nederlandse markt. Ook in de Tweede Kamer gaan geluiden op om als Staat afstand te doen van de bank, omdat het algehele kostenplaatje als te weinig aantrekkelijk zou worden beschouwd. 

De vraag rijst dan echter vooral welke geopperde stap voor zowel de Staat als de Volksbank het beste uitpakt. De voorkeur lijkt te gaan naar een beursgang, omdat dit de mogelijkheid biedt om kapitaal aan te trekken en de bank zelfstandiger te laten opereren zonder overheidssteun​.

Moet de Volksbank een beursgang maken?

De beursgang kan ook helpen bij het verbeteren van de concurrentiepositie en het uitbreiden van de activiteiten. Nadeel van dit idee is dat het mogelijk meer dan vijf jaar duurt om de stap rond te krijgen. Dit komt omdat de bank vergeleken met de rest in verhouding veel kosten maakt voor technologische investeringen en witwasbestrijding, terwijl het daar geen extra inkomsten tegenover zet.

Alternatieven voor beursgang

Ook zijn er risico's verbonden aan een beursgang, zoals marktschommelingen en de druk om op korte termijn prestaties te leveren​. Het rapport gaat ook in op het ‘opknippen’ van de bank, waarbij SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen verschillende bestemmingen krijgen. Doordat deze veelal op dezelfde systemen draaien kan het loskoppelen van de merken mogelijk wel lastig worden, noemt de NLFI in het rapport.

Andere opties die werden genoemd in de analyse van de NLFI zijn het omvormen van de bank naar een coöperatie als de Rabobank (lijkt onvoldoende geld voor te zijn) en het onderbrengen van de bank bij een stichting zoals dat bij Triodos is gedaan (juridisch waarschijnlijk niet haalbaar).

Keuzes te over dus. De knoop zal door het nieuwe kabinet moeten worden doorgehakt, al staat er niets concreets over in het huidige hoofdlijnenakkoord.

Lees de volledige analyse van de NLFI hier.