Nederlanders hebben weinig zorgen over elektronisch bankieren

16 oktober 2017 Banken.nl 4 min. leestijd

Nederlanders geven gemiddeld een 7,8 voor de beveiliging van elektronisch bankieren. Betaalvereniging Nederland deed onderzoek naar het gevoel van veiligheid onder ruim 1.200 respondenten tussen de 16 en 74 jaar. Negen van de tien deelnemers aan het onderzoek waarderen de beveiliging van de digitale omgeving van hun bank met een voldoende of hoger.

In Nederland zijn er nog maar weinig mensen die niet elektronisch bankieren. Nederland hoort wat betreft de inburgering van digitaal bankieren tot de top van Europa en de wereld. Een groot deel van de Nederlanders verwacht niet dat zij slachtoffer worden van digitale fraude. Bijna twee derde van de Nederlanders schat de slachtofferkans op minder dan 50%. Slechts een kleine minderheid van 5% vindt dat zijn of haar bank meer kan doen om fraude te voorkomen.

Nederlanders tevreden over online veiligheid

De gangbare fraudevormen zijn onder de deelnemers van het onderzoek goed bekend. Phishing, malware, factuurfraude en shouldering (het over de schouder meekijken tijdens het intoetsen van de pincode) zijn termen waar bijna iedereen wel mee bekend is. Maatregelen om deze vormen van fraude te voorkomen zijn ook goed bekend. Ongetwijfeld spelen overheidscampagnes op radio, internet en televisie hierin een voorname rol. Uiteraard geven banken zelf ook de nodige voorlichting aan hun klanten. Negen van de tien respondenten geven aan dat de voorlichting over digitale fraude vanuit hun eigen bank in orde is.

Gebrek aan handelen

Dat veel mensen weten hoe ze digitale fraude kunnen voorkomen wil echter niet zeggen dat ze hier ook naar handelen. Volgens Betaalvereniging Nederland valt dit tegen. Hoewel iedereen inmiddels weet wat phishing is blijkt uit het onderzoek dat slechts twee derde de afzender-adressen van e-mails controleert. Ook het uitlenen van een pinpas mét pincode gebeurt nog relatief vaak – één op de tien geeft aan dit wel eens te doen. Het bijwerken van computerprogramma’s – bijvoorbeeld het installeren van updates van webbrowsers of virusscans – is belangrijk om de veiligheid op niveau te houden, maar meer dan een derde geeft aan dit niet te doen, althans niet op regelmatige basis.

Zorgen over contactloos betalen

De meeste zorgen hebben Nederlanders over pinnen en in het bijzonder over contactloos pinnen. Deze vorm van betalen is populair en blijft in populariteit toenemen. Niet alleen met de pinpas, er komen ook andere vormen van contactloos betalen beschikbaar. ABN AMRO voert bijvoorbeeld tests uit met een betaalring. Van de onderzochte personen maakte een derde zich echt zorgen over de veiligheid van contactloos betalen. Dat komt vooral door verhalen die rondzingen over digitale zakkenrollers. Met een zelfde soort betaalterminal als in de winkels staat komen zij naast je staan en trekken het maximumbedrag voor contactloos pinnen (meestal €25) van de pinpas. Volgens Betaalvereniging Nederland is dit een hardnekkig indianenverhaal en is contactloos zakkenrollen nog nooit voorgekomen in Nederland.

Onbekend met nieuwe dreigingen

Nederlanders hebben dus relatief veel kennis over bestaande vormen van digitale fraude en onveilig elektronisch bankieren, al blijkt ook dat ze in de praktijk niet altijd handelen naar de kennis die zij hebben. Maar hoe zit het met nieuwe vormen van elektronische fraude? De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) deed hier onderzoek naar en het bleek dat hier een wereld te winnen valt. De term ‘blinde vlek’ wordt zelfs gebruikt als het gaat om nieuwe digitale dreigingen. Te denken valt aan open onbeveiligde wifi-netwerken, juice-jacking (het installeren van malware tijdens het opladen via een openbare usb-poort) en keylogging (software of hardware waarmee toetsaanslagen kunnen worden vastgelegd). Amper de helft van de onderzochte personen geeft aan hier rekening mee te houden en hierop in te spelen.

Zowel Betaalvereniging Nederland als de Nederlandse banken onderstrepen het belang om te handelen volgens basale regels van veilig bankieren. Op deze manier kunnen consumenten de kans om slachtoffer te worden van elektronische fraude sterk verminderen.