Pieter Veuger vertrekt na vijf maanden als CFO de Volksbank

14 augustus 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Parallel aan de presentatie van de halfjaarcijfers bericht de Volksbank dat het reeds na vijf maanden afscheid gaat nemen van Pieter Veuger als financieel directeur. De raad van commissarissen mist de juiste dynamiek tussen de directieleden. Wat betreft de halfjaarcijfers, de Volksbank schrijft een winst van €106 miljoen. Net als andere banken heeft ook de Volksbank de stroppenpot fors aangevuld.

Het meest opmerkelijke nieuws is toch wel het vertrek van Pieter Veuger als financieel directeur. Hij trad medio maart aan als opvolger van Annemiek van Melick. De raad van commissarissen zag in de oud-partner van accountants- en advieskantoor PwC de ideale persoon voor de rol van CFO, maar het liep anders. 

“De RvC concludeert dat een dynamiek tussen de directieleden bestaat die onvoldoende basis vormt voor een constructieve samenwerking. De raad betreurt de ontstane situatie, temeer omdat afscheid wordt genomen van een vakinhoudelijk competent directielid. De RvC hecht er aan te  benadrukken dat er geen relatie is met de strategische richting van de bank. Tevens zijn geen financiële en of risicobeheersingsaspecten aan de orde”, aldus een verklaring.

Het is niet de enige mutatie binnen de directie van de Volksbank. Topman Maurice Oostendorp vertrekt namelijk, hij wordt opgevolgd door Martijn Gribnau. De raad van commissarissen staat dus nog wat werk te wachten de komende tijd, om de directie weer te vervolledigen. Daarbij staat de nieuwe strategie 2021-2025 centraal. 

Financiële prestaties

Dan over naar de financiële prestaties van de Volksbank. Van de grote Nederlandse banken schrijft de Volksbank de kleinste winstval. De bank maakte over het eerste half jaar van 2020 €106 miljoen winst, wat 31% minder is dan dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de coronacrisis spreekt topman Oostendorp van robuuste vooruitgang op haar Gedeelde waarde-ambitie. Een korte samenvatting van de cijfers:

  • Winst van 106 miljoen (H1 2020) ten opzichte van een winst van €154 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. 
  • In H1 2020 ging €45 miljoen naar de stroppenpot, in vergelijking met een vrijval van €13 miljoen vorig jaar. 
  • Lichte verslechtering van de cost-income ratio tot 55,8% (H1 2020) tegenover 54,3% een jaar eerder.
  • Rendement op eigen vermogen daalt van 8,6% (H1 2019) tot 6,2% (H1 2020).

De impact van de Covid-19 crisis was vooral zichtbaar in een fors hogere dotatie aan de kredietvoorzieningen”, duidt Oostendorp. “Bij publicatie van de jaarcijfers over 2019 verwachtten we nog dat de bijzondere waardeverminderingen op leningen en vorderingen in 2020 laag zouden blijven, gegeven de macro-economische vooruitzichten op dat moment. In onze kredietvoorzieningen-modellen houden we nu rekening met aanzienlijk pessimistischer toekomstscenario's.” 

Het huidig strategisch plan van de Volksbank loopt tot en met 2020. Het aanscherpen van die strategie moet dus gebeuren in een tijd van grote onzekerheid. Toch verwacht Oostendorp dat de benodigde analyses en de aanscherping in de tweede helft van 2020 afgerond, al zal dat niet meer onder zijn verantwoordelijkheid zijn. “Dit leidt mogelijk tot aangepaste of nieuwe strategische pijlers en doelstellingen. Onze missie, bankieren met de menselijke maat, verandert niet.”