Vrouwen bezitten meer financiële kennis dan ze zelf denken

31 maart 2021 Banken.nl 2 min. leestijd

Hoewel het zeker niet voor elke vrouw geldt, scoren vrouwen in onderzoeken over het algemeen lager op financiële kennis dan mannen. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat dit vooral komt doordat vrouwen niet altijd evenveel vertrouwen hebben in de eigen financiële kennis.

Volgens onderzoekers Tabea Bucher-Koenen (Universiteit van Mannheim), Annamaria Lusardi (George Washinton University), Rob Alessie (Universiteit van Groningen) en Maarten van Rooij (DNB) zijn vrouwen deels onnodig onzeker over hun financiële kennis. Van Rooij stelt dat dit een belangrijke conclusie is, omdat vertrouwen en kennisniveau invloed hebben op financiële beslissingen.

'Ik weet het niet'

Om het verschil in financiële kennis tussen mannen en vrouwen te onderzoeken, werden twee verschillende vragenlijsten ontworpen. Bij de eerste enquête konden de deelnemers ook de optie ‘ik weet het niet’ kiezen. Bij de tweede ronde, zes weken na de eerste vragenlijst, werd deze optie weggelaten. De respondenten werden dus gedwongen om een antwoord te kiezen en moesten daarbij ook aangeven hoe zelfverzekerd ze waren over hun antwoorden.
Vrouwen bezitten meer financiële kennis dan ze zelf denken

Op basis van de verkregen data stellen de onderzoekers dat ruim een derde van het verschil in financiële kennis tussen mannen en vrouwen, wordt veroorzaakt door een lager vertrouwen in de eigen kennis bij vrouwen. Hoewel ook uit het onderzoek blijkt dat mannen meer financiële kennis hebben dan vrouwen, weten vrouwen dus meer dan ze zelf denken.

Vertrouwen heeft invloed op financiële keuzes

Volgens de onderzoekers spelen zowel financiële kennis als het vertrouwen in de financiële kennis een belangrijke rol bij financiële beslissingen. De combinatie van minder kennis en minder vertrouwen bij vrouwen verklaart bijvoorbeeld voor een groot deel waarom vrouwen minder vaak beleggen dan mannen. Ook heeft deze combinatie onder andere invloed op hoe een persoon omgaat met schulden.

Met het oog op dergelijke impactvolle beslissingen, is het volgens Van Rooij cruciaal om financiële kennis en het vertrouwen hierin te vergroten. “Beide elementen zijn van belang voor een inclusievere samenleving en het versterken van de financiële weerbaarheid van burgers. Op basis van de nieuwe inzichten is duidelijk dat financiële educatie zich niet alleen moet richten op feitelijke kennis, maar ook op financieel gedrag, inclusief vertrouwen in de eigen kennis”, legt Van Rooij uit.