Nog altijd genderkloof in gebruik financiële technologieën

14 april 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Toegang tot financiële producten en diensten zijn belangrijk voor onder andere arbeidsparticipatie en vermogensopbouw. Desondanks bestaat er qua bankzaken al jaren een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel fintech wordt gezien als belangrijk middel om de financiële wereld inclusiever te maken, blijkt uit onderzoek van de Bank for International Settlements (BIS) dat vrouwen juist minder gebruik maken van nieuwe financiële technologieën.

De bank hield een onderzoek onder 27.000 mensen uit 28 verschillende landen en concludeert dat 29% van de mannen fintech-producten of diensten gebruikt, tegenover slechts 21% van de vrouwen. Volgens de onderzoekers is de genderkloof in elk onderzocht land aanwezig en maakt het niet uit of de producten door fintech-nieuwkomers, of door traditionele financiële instellingen worden aangeboden.

Nog altijd genderkloof in gebruik financiële technologieën

Risicomijding of discriminatie?

Een deel van de genderkloof is te verklaren vanuit het feit dat vrouwen zich meer zorgen maken over hun online privacy, minder vatbaar zijn om gegevens te delen in ruil voor aanbiedingen en over het algemeen minder bereidheid tonen om nieuwe en innovatieve producten te gebruiken. Het goedkoper aanbieden van fintech-diensten kan volgens de onderzoekers goed helpen om het gat te dichten.

Omdat er vervolgonderzoek nodig is om het verschil te specificeren is verder advies tweezijdig. Als blijkt dat risicomijding de grootste factor vormt, is tijd (en gewenning) het belangrijkste medicijn.  Maar mocht er sprake zijn van discriminatie, bijvoorbeeld omdat fintech-producten hoofdzakelijk voor mannen zijn ontworpen, zijn er volgens de onderzoekers concrete beleidsaanpassingen nodig om de inclusiviteit te vergroten.

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank bleek eerder al dat vrouwen over het algemeen over meer financiële kennis beschikken, dan ze zelf denken.