Capgemini: ‘Slechts 18% van verzekeraars gebruikt data als concurrentievoordeel’

03 februari 2022 Banken.nl 5 min. leestijd

De steeds volatieler wordende verzekeringsmarkt staat onder druk – een druk die verergerd wordt door de klimaatcrisis, wereldwijde economische schokken en technologische vooruitgang op gebieden zoals autonome voertuigen. Een druk die ervoor heeft gezorgd dat het gebruik van data om risico’s goed te begrijpen, te beprijzen en te beheren, onder de aandacht van verzekeraars is gebracht.

Tegenwoordig gebruikt 40% van de verzekeraars data om nieuwe markten te betreden, terwijl 43% zijn risicoalgoritmes heeft gemoderniseerd en geüpgraded. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘The Data-powered insurer: Unlocking the data premium at speed and scale’ van het Capgemini Research Institute.

Voor het onderzoek ondervroeg Capgemini 510 leidinggevenden van 204 verzekeringsorganisaties. Elke onderzochte organisatie moest een dataspecialist en een business executive hebben voor elke business line. Daarnaast werden tien interviews met verzekeringsmanagers gehouden om hun visie en expertise over deze verzekeringsorganisaties te verzamelen.

Insurance Data Masters

De onderzoekers van Capgemini leggen uit dat verzekeraars met niet-traditionele, real-time databronnen – zoals telematica, wearables en social media data – in staat zullen zijn om te voldoen aan de stijgende verwachtingen van klanten op het gebied van gemak, advies op maat en dynamische prijzen. Dergelijke verzekeraars kunnen daardoor concurreren met InsurTech-bedrijven die toegang hebben tot gepersonaliseerde inzichten.

Data maturity of the insurance industry

Slechts 18% van de verzekeringsorganisaties heeft dit onder de knie. Zulke organisaties worden ‘Insurance Data Masters’ genoemd. Meer dan 90% van hen rapporteert hogere premies, een verbeterde ‘combined ratio’ en sterkere ‘net promoter-scores’ in vergelijking met slechts de helft van hun sectorgenoten.

Uit het rapport blijkt dat deze organisaties drie belangrijke verschillen vertonen in vergelijking met de rest: 92% heeft een gecentraliseerde governance; 62% heeft samenwerkingsverbanden met InsurTechs en 97% heeft open API’s (application programming interfaces) gecreëerd om externe partijen toegang te geven tot hun data.

Het is volgens Seth Rachlin (Global Insurance Industry Leader bij Capgemini) dan ook steeds lastiger geworden voor traditionele verzekeraars om te concurreren met InsurTech-bedrijven. “Deze organisaties kunnen alleen concurreren door een datagedreven aanpak te omarmen om marktaandeel te winnen, belangrijke ratio’s te verbeteren en superieure risico-intelligentie te genereren.”

Belangrijke rol voor API’s

Uit het onderzoek blijkt verder dat verzekeringsmaatschappijen data gebruiken om nieuwe oplossingen te ontwikkelen, diensten met toegevoegde waarde te creëren met als doel klanten aan zich te binden en unieke inzichten in risico’s en de prijsstelling daarvan mogelijk te maken.

Daarnaast betreedt 40% van de verzekeraars – aangedreven door data – nieuwe markten of verschuift het accent van bescherming naar preventie en herziet het de actuariële aannames, terwijl ongeveer een derde van de verzekeraars data gebruiken om nieuwe risico’s te modelleren.

Percentage of executives who agree to the below statements or have implemented the below initiatives at partial of full scale

Tevens blijkt uit het rapport dat veel verzekeraars gericht investeren in datatechnologieën. Zo heeft 43% van de verzekeraars in de afgelopen twee jaar zijn risicoalgoritmen gemoderniseerd en geüpgraded.  Als gevolg daarvan kon zo’n 39% van de verzekeraars hun risicoselectie en prijsstelling omschrijven als op feiten gebaseerd en datagestuurd.

Bovendien heeft 61% van de grote verzekeraars mainstream adoptie verworven of transformationele voordelen geplukt van hun data-initiatieven, vergeleken met slechts 16% van de kleine verzekeraars. Een belangrijke reden voor dit verschil, zou volgens Capgemini kunnen zijn dat kleinere bedrijven te weinig investeren in technologische modernisering, waarbij kleinere verzekeraars vaker dan grote verzekeraars te maken hebben met verouderde legacysystemen en een monolithische architectuur.

Vergeleken met hun branchegenoten onderscheiden Data Masters zich op een paar belangrijke gebieden.  Zo heeft 97% van hen API’s gecreëerd om externe properties toegang te geven tot hun bedrijfseigen data, vergeleken met slechts 36% van hun sectorgenoten. Bijna 90% van deze Data Masters kan tevens eenvoudig bronnen koppelen aan hun platforms om een wederzijds voordelige uitwisseling tot stand te brengen. Dat leidt ertoe dat 39% van deze organisaties tot snellere en meer nauwkeurige schaderegelingen komt.

Vier gebieden

Uit het rapport blijkt tevens dat slechts 41% van de verzekeraars ervoor zorgt dat hun data-executives de data/analytics-strategie van de organisatie afstemmen op de algemene bedrijfsstrategie. Om datagedreven te worden, moeten verzekeringsbedrijven volgens de onderzoekers van Capgemini zich dan ook richten op en investeren in vier belangrijke gebieden.

How can insurance organizations achieve data mastery

Ten eerste moeten verzekeraars een infrastructuur bouwen voor een snelle implementatie van inzichten op basis van data. “Een modern technologieplatform is nodig om ongelijksoortige en systemen te stroomlijnen, een eenduidig beeld van risico’s te generen en tijdig de vereiste gegevens te leveren.”

Vervolgens moeten de organisaties een geschikt bedrijfsmodel opzetten, om datagedreven verzekeringstoepassingen op te schalen. Stap drie omhelst het stimuleren van een sterkte datacultuur in de organisatie. Capgemini adviseert daarvoor een agile manier van werken. “Geef medewerkers op alle niveaus de tools en vaardigheden om data toe te passen. In een agile cultuur kunnen business teams samenwerking met data experts om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te testen.

Het organiseren van een open data-ecosysteem is de vierde en laatste stap. “Door deel te nemen aan data-ecosystemen, samen te werken met InsurTechs en een datagedreven aanpak op te zetten incorporeert een duurzame manier van werken.