ESG: nachtmerrie of dagelijkse realiteit?

29 maart 2022 Banken.nl 7 min. leestijd

In de wereld van vandaag zijn ESG en de behoefte aan niet-financiële verslaglegging hete hangijzers. Het eerste zichtbare effect van deze collectieve paniekgolf is het bevriezen - in meer of mindere mate - van investeringen in technologische ontwikkelingen. Is dat echter het juiste pad om te bewandelen? Hieronder verkent Emilie Marie Peyroche D'Arnaud De Sarazignac, manager bedrijfsontwikkeling bij Comarch, de verbanden tussen digitalisering en duurzaamheid, met bijzondere aandacht voor de impact van de eerste evolutie op de laatste.

Inzicht in ESG

Environmental Social Governance (ESG) staat voor milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur: de kerngedachte achter het concept is meer aandacht stimuleren voor niet-economische thema's met betrekking tot bedrijven en hun omgeving. Concreet betekent dit dat bedrijven in meetbare indicatoren verslag moeten uitbrengen van welke extra activiteiten ze uitvoeren in het belang van het milieu, de maatschappij en het ondernemingsbestuur, aldus Tomasz Kassel ('Eén trend verandert alles in de zakenwereld').

Ook stelt hij dat het momenteel een trending onderwerp is, aangezien alle overheids- en private bedrijven met meer dan 250 werknemers in de EU (voornamelijk de financiële instellingen) vanaf 2023 een ESG-rapport zullen moeten publiceren. Jammer genoeg volstaan micro-initiatieven zoals bijenkasten op het dak van de kantoren bij lange na niet. Enkel grootschalige activiteiten zijn in tel. Denk bijvoorbeeld aan uitgebreide informatie over het bedrijfsbeleid om tot klimaatduurzaamheid te komen en de plannen om dat beleid te implementeren en uit te breiden.

ESG: nachtmerrie of dagelijkse realiteit?

Het is belangrijk om te benadrukken dat ESG niet enkel om de algemeen bekende 'ecologie' draait, maar op drie pijlers gestoeld is:

  • Mensen: Het comfort en tevredenheidsniveau van klanten en werknemers zijn het allerbelangrijkst. Het aanbieden van moderne producten en diensten kadert binnen dat samenspel.
  • Planeet: Het is cruciaal om de recente veranderingen in de wet- en regelgeving over een lagere CO2-uitstoot op de voet te volgen (of bij voorkeur voor te zijn).
  • Winst (in de vorm van rendementsoptimalisatie op middellange termijn): Dit komt neer op inkomen genereren door de operationele kosten te drukken, groener te investeren en nieuwe klanten te bereiken.

Wat is er gebeurd met investeren in nieuwe technologieën?

Het merendeel van de bedrijven schaart zich achter de slogan 'Wij investeren nu in duurzaamheid!' In het hoofd van de managers is dat wat het publiek verwacht, in tegenstelling tot extra investeringen in de implementatie van nieuwe technologieën. Er heerst een misverstand over de termen 'duurzaam zijn' en 'technologisch ontwikkeld zijn'. Die twee zijn geen tegenpolen - ze zouden hand in hand moeten gaan, elkaar moeten ondersteunen en aanvullen.

Als teken van bezinning zouden bedrijven eerst afstand moeten nemen van hun ouderwetse systemen die eindeloze papierstromen genereren waar magazijnen en archieven van overlopen. Moderne systemen ondersteunen papierloze initiatieven, bijvoorbeeld door offertepresentaties op afstand mogelijk te maken zodat het niet nodig is om de klant fysiek te ontmoeten.

De pandemie heeft het digitaliseringsproces in een stroomversnelling gebracht, wat de dienstverlening een stuk gebruiksvriendelijker maakte. De consumenten vonden dat fijn - dat blijkt duidelijk uit de zelfbedieningscijfers en de online verkopen.

Verkopers hebben ook een significante verbetering opgemerkt in de kwaliteit van de werkinstrumenten en bij uitbreiding van het werk zelf. Ze genieten de vrijheid om verschillende toestellen te gebruiken (smartphone, tablet, laptop) en handige tabbladen waarmee ze alle nodige gegevens in een oogopslag kunnen bekijken.

Ze werken graag met instrumenten die de werkverdeling en -organisatie verbeteren: taakkalenders, zoekmachines, gebruiksklare verkoop- en commissieverslagen. Met de nieuwe technologieën wordt omnichannel klanten(self)service mogelijk, daalt de behandeltijd en stijgt de arbeidsmobiliteit, wat de huurkosten van de kantoorruimte drukt. De CO2-voetafdruk wordt lager.

We mogen een zorgvuldige omgang met data niet uit het oog verliezen. Dit onderwerp werd de voorbije jaren uitgebreid besproken en bestudeerd door nationale overheden. De regelmatige wijzigingen in de regelgeving noopten de verzekeraars tot flexibiliteit, vooral op het vlak van technologie. De datakwaliteit moet door de groots opgezette verwerking en de technologische vooruitgang voldoende aandacht krijgen. Omdat de gegevens verspreid zijn tussen de systemen, verdubbelen en genereren ze fouten, wat het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen bemoeilijkt.

Precies daarom is het zo belangrijk om de interne processen en werkinstrumenten te verbeteren en aan te passen. De marktleiders beseffen dat maar al te goed. Om met hen te kunnen concurreren is technologische vooruitgang cruciaal. De software moet in staat zijn om de gegevens correct en transparant weer te geven en het samenvoegen, analyseren en verwerken van gegevens mogelijk te maken. Het is ook absoluut noodzakelijk om de veiligheidsprocedures te volgen.

Het sneeuwbaleffect

Omdat de regelgeving hen daartoe verplicht, investeren steeds meer bedrijven in ESG-strategieën. Uiteindelijk zal elk bedrijf zijn impact op het milieu op de een of andere manier moeten meten. De ESG-invloed van een bedrijf is niet enkel het resultaat van de eigen acties, maar ook van de samenwerking met andere ondernemingen. Als gevolg daarvan moeten transparante instellingen die reeds voorvechters zijn om ESG in de dagelijkse realiteit te integreren hun contractanten nu vragen om hun normen voor verantwoord ondernemen te delen.

Wanneer we het nog breder trekken, zullen landen die ESG-verslagen moeten opstellen vergelijkbare normen van hun buitenlandse onderaannemers verwachten, hoewel daar in die andere landen helemaal geen verplichting toe is. Om de continuïteit van het handelsverkeer te garanderen zullen er internationale voorschriften moeten worden ingevoerd. Ziedaar het sneeuwbaleffect. Gelukkig hebben tal van leveranciers, voornamelijk in de IT-sector, al certificaten die hun milieuvriendelijkheid aantonen.

Het milieuaspect moet in de toekomst echter altijd serieus in overweging worden genomen alvorens men met een bepaalde leverancier in zee gaat. Voor kopers is het daarom belangrijk om in technologische projecten van meerdere maanden betrokken te zijn (nog afgezien van de daaropvolgende langetermijnsamenwerking met deze contractant en zijn systeem), wat vervolgens een stevige impact op de ESG-score kan hebben. Het gevolg: meer analyses en cross checks.

De diepere betekenis van ESG

ESG mag niet verward worden met simpele ecologische bedrijfsinitiatieven. ESG vereist een fundamentele evaluatie van de bedrijfsinfrastructuur, vooral op technisch niveau. Verouderde software leidt tot onderhoudskosten, bijvoorbeeld doordat er een extra IT-team nodig is om de efficiëntie en stabiliteit van de systemen op te volgen. Daardoor zal geen enkele grote instelling of organisatie aan zo'n evaluatie kunnen ontsnappen.

Verzekeraars moeten ook investeren in hun eigen digitale transformatie - in de eerste plaats om hun besluitvormingsproces af te stemmen op de wendbaarheid die in de hedendaagse samenleving vereist is en in de tweede plaats om duurzame groei te genereren via een moderne klantenervaring en efficiëntere werkingsmodellen. Moderne technologieën kunnen een en ander vereenvoudigen, inkorten en beschermen, maar ze vormen ook de sleutel tot een flexibelere aanpak bij nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen.

In een notendop: ESG is meer dan een milieuconcept, het draait ook om duurzame ontwikkeling en technologische uitmuntendheid. Die laatste twee elementen slaan op betere besluitvormingsprocessen, meer verantwoorde investeringen, betere dienstverlening voor klanten (digitalisering, ondersteuning, makkelijke interactie, enzovoorts) alsook een beter datagebruik..

Dat alles kan bereikt worden met de hulp van (top)spelers uit de IT-liga zoals Comarch. Dergelijke moderne platformaanbieders voldoen niet alleen aan de vereisten van de regelgevende instanties, maar ook aan de groeiende behoeften van klanten. Hun oplossingen volgen de nieuwste normen in technologische topkwaliteit en duurzame groei.

Bedrijven over de hele wereld krijgen nieuwe verantwoordelijkheden opgelegd, maar die kunnen hen motiveren om onvermijdelijke veranderingen aan te brengen in onze manier van zakendoen. Het zijn de klanten zelf die druk uitoefenen.

Daardoor is ESG niet zozeer een verplicht nummertje als wel een teken des tijds en tot op bepaalde hoogte een overlevingsmethode.