BNP Paribas wil meer aandacht voor biodiversiteit

19 augustus 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Hoewel er onder wetenschappers een brede consensus bestaat dat de biodiversiteit afneemt, bestaan er geen mondiale langetermijndoelstellingen voor de bescherming van de biodiversiteit. Opmerkelijk, concludeert BNP Paribas. De bank beargumenteert dat klimaat en biodiversiteit nauw met elkaar zijn verbonden en de biodiversiteit niet kan worden beschermd zonder tegelijkertijd de klimaatverandering aan te pakken.

BNP Paribas betoogt dat financiële instellingen zich bewust zijn van het feit dat het noodzakelijk is om de aantasting van de leefomgeving een halt toe te roepen en deze trend te keren. Om de overstap te kunnen maken naar een economie die een positieve impact heeft op de natuur, dienen natuur gerelateerde risico’s beter onderzocht te worden. Vervolgens dient bewustwording gecreëerd te worden rondom de financiële risico’s die daaraan verbonden zijn.

Om dit proces voor zichzelf te versnellen is BNP Paribas in 2021 lid geworden van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Door de risico’s in kaart te brengen kan de TNFD een drijvende kracht zijn in het verschuiven van geldstromen naar bedrijvigheid met een positief effect op de natuur.

BNP Paribas wil meer aandacht voor biodiversiteit

Diervriendelijk zonnepark

De bank gebruikt zijn Cosun Solar Park – een leaseconstructie van BNP Paribas voor ruim 28.000 zonnepanelen – als voorbeeld hoe sustainable finance en het beschermen van de biodiversiteit samen kan gaan. Dit zonnepark maakt onderdeel uit van een industriële herbestemming van voormalige fabrieksgrond, en wordt herontwikkeld tot een duurzaam bedrijventerrein.

“Het zonnepark is zo ontworpen dat een zo hoog mogelijke duurzame energieopbrengst gerealiseerd wordt”, legt Paul Hagens (projectleider Cosun Solar Park) uit. “Hierdoor blijft er meer gebied beschikbaar voor natuur. Door de grondwal om het zonnepark zijn de zonnepanelen nauwelijks zichtbaar voor omwonenden. De grondwal zelf wordt met schapen beheerd en is begroeid met diverse planten en bloemen. Bovendien blijken de zonnepanelen voor diverse dieren te fungeren als schuilplaats en bieden ze hen een schaduwrijke plek.”

Biodiversiteit integreren in ESG-systeem

Robert-Alexandre Poujade (ESG Analyst & Biodiverity bij BNP Paribas Asset Management) wijst er tevens op dat de bank dit jaar zijn eerste biodiversiteitsrapport heeft gepubliceerd. “Deze eerste resultaten stellen ons in staat om onze expertise op dit gebied te vergroten en de milieueffecten van onze activiteiten in kaart te brengen.”

“Naast de ontwikkelingen van analytische kaders die wij in samenwerking met TNFD ontwikkelen zullen we relevante gegevens over biodiversiteit blijven integreren in ons eigen ESG-ratingssysteem om ons stembeleid en onze aandeelhoudersbetrokkenheid te vergroten.