Van Lanschot Kempen brengt CO2-voetafdruk met 7% naar beneden

06 april 2023 Banken.nl 3 min. leestijd

Van Lanschot Kempen heeft zijn ‘Duurzaam en betrokken beleggen’ verslag over 2022 gepubliceerd. Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat de vermogensbeheerder er het afgelopen jaar in is geslaagd om zijn CO2-voetafdruk met 7% te verkleinen.

Middels het rapport biedt de vermogensbeheerder zijn klanten, aandeelhouders en andere stakeholders een inzicht in wat er in 2022 is bereikt op het gebied van duurzame thema’s en activiteiten. Dit jaar rapporteert Van Lanschot Kempen voor het eerst als één merk over zijn duurzaamheidsinspanningen voor al zijn klantgroepen (institutionele, semi-institutionele en particuliere klanten).

In 2021 formuleerde de vermogensbeheerder drie focusthema’s: klimaatverandering en biodiversiteit, langer gezonder leven en slimme en circulaire economie. De opgestelde thema’s zouden een bijdrage moeten leveren aan drie belangrijke transities van dit moment: de energie-, voedsel en materiaaltransitie. Deze transities zouden op hun beurt moeten bijdragen aan de verduurzaming van de economie.

Onze thema’s - wat willen wij bereiken? Hoe willen we dit doen?

7% duurzamer

Het afgelopen jaar richtte Van Lanschot Kempen zich vooral op klimaatverandering en de bijbehorende energietransitie (in 2023 wordt daar de voedseltransitie aan toegevoegd). De vermogensbeheerder legt uit dat het zijn uitsluitingscriteria heeft aangescherpt en de duurzaamheidsrisico’s van ondernemingen waarin belegd wordt in beeld heeft gebracht met behulp van zijn Sustainability Risk Score.

Deze verscherpte ‘spelregels’ zouden ertoe leiden dat Van Lanschot Kempen in totaal 177 bedrijven en 24 landen heeft uitgesloten op basis van hun product of gedrag. Daarnaast heeft het zijn ESG-score-methodologie toegepast op meer dan 385 intern en extern beheerde fondsen, die samen 58% van het beheerde vermogen van Van Lanschot Kempen omvatten..

Dashboard 2022

Dit ESG-spectrum zou de vermogensbeheerder in staat stellen om te bepalen hoe duurzaam de fondsen zijn. Kennis die vervolgens weer werd ingezet om 196 bedrijven aan te sporen tot positieve veranderingen. Met 165 bedrijven zou een directe dialoog gevoerd zijn.

Al met al hebben de inspanningen geleid tot een verkleining van de CO2-voetafruk van 7% – een doelstelling die Van Lanschot Kempen zichzelf elk jaar opnieuw oplegt. De wealth manager benadrukt echter dat het de klimaatcrisis niet alleen kan oplossen. Om die reden verwijst Van Lanschot Kempen nogmaals naar zijn verklaring, waarin men – samen met zes andere Nederlandse vermogensbeheerders – olie en gasbedrijven oproept om versneld te verduurzamen.

Helpen navigeren

“Wereldwijd worden wij met onze neus op de feiten gedrukt”, stippen RvB-voorzitter Maarten Edixhoven en Chief Sustainability Officer Lars Dijkstra aan. “Klimaatverandering bedreigt de leefbaarheid van onze planeet. Om te overleven zullen wij snel anders moeten gaan produceren en consumeren.”

“Als maatschappelijk betrokken wealth manager willen en kunnen wij bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame economie. Hoe het vermogen van onze klanten wordt belegd, is daarbij van groot belang. Wij zien het als onze belangrijkste opdracht om onze klanten te helpen door de onvermijdelijke transities van deze tijd te navigeren”, aldus Edixhoven en Dijkstra

Een samenvatting van de duurzaamheidsacties van Van Lanschot Kempen in 2022 is hier te vinden.