Inclusiviteit loont: meer winst en minder arbeidsmarktkrapte

07 april 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De arbeidsmarkt is zelden zo krap is geweest als nu. Toch richt een groot deel van de bedrijven zich nog altijd niet op de volledige beroepsbevolking. Uit onderzoek van RaboResearch onder 1.500 bedrijven blijkt dat 40% niet inclusief opereert bij het selecteren van kandidaten. En dat is zonde, inclusieve bedrijven gaan namelijk een zonnigere toekomst tegemoet.

Van de respondenten geeft 35% aan in het selectieproces te kiezen voor een ‘meerderheidskandidaat’. Daarnaast geeft 5% van de respondenten aan vatbaar te zijn voor het geven van sociaal wenselijke antwoorden.

Dit is niet alleen schadelijk voor arbeiders die hierdoor worden uitgesloten, maar ook voor de bedrijven zelf. Volgens de economen van RaboResearch zagen inclusieve bedrijven hun omzet vaker stijgen, hebben zij minder last van arbeidsmarktkrapte en zijn ze zekerder over de toekomstige omzet.

Inclusieve bedrijven ervaren minder arbeidsmarktkrapte dan concurrenten in de sector

Het is volgens Rabo-econoom Suzanne Bijkerk teleurstellend, maar niet verrassend dat de inclusiviteit in het bedrijfsleven nog niet opschiet. “De SER constateerde dit in 2019 ook al. Opvallend is wel dat dit ook meteen zichtbaar is in de arbeidsmarktkrapte die ondernemingen ervaren. Inclusieve bedrijven hebben aantoonbaar minder last van arbeidsmarktkrapte dan niet-inclusieve bedrijven.”

Noodzaak

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de beschikking over een diversiteitsbeleid, niet automatisch leidt tot inclusiever gedrag op de werkvloer. Zo hebben de grotere bedrijven vaker een diversiteitbeleid dan kleine bedrijven, maar zijn ze desondanks alsnog minder geneigd om inclusieve keuzes te maken bij openstaande vacatures.

Percentage bedrijven met omzetdaling relatief groot onder niet-inclusieve bedrijven

De economen concluderen dan ook dat een diversiteitsbeleid an sich niet lijkt bij te dragen aan meer inclusie. Streefcijfers en mentoring programma’s zouden beter bijdragen aan het vergroten van het contact tussen verschillende groepen. Vooroordelen en voorkeuren kunnen op deze manier worden bestreden en daardoor bijdragen aan inclusie.

Bedrijven doen er volgens Bijkerk goed aan om snel inclusiever te worden. De econoom wijst erop dat de arbeidsmarkt door onder meer de vergrijzing alleen maar krapper gaat worden. “Naar verwachting heeft in 2025 ongeveer 40% van de bevolking een migrantenachtergrond.”

“Daarnaast zijn van de generatie 30 tot 40 jarigen meer vrouwen hoger opgeleid dan mannen. Het uitstellen van (overheids)maatregelen om het Nederlandse bedrijfsleven meer inclusief te maken, is kostbaar voor de samenleving én voor bedrijven”, aldus Bijkerk.