David Zwarts (Delta Capita): 'De huidige aanpak van KYC/AML vraagt om een forse verbeterslag'

05 juni 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Know Your Customer is een cruciaal proces in de financiële dienstverlening, waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen. Het doel is om risico's te beoordelen, fraude te voorkomen en te voldoen aan regelgeving. Ook helpt het een vertrouwensbasis op te bouwen met klanten en de integriteit van het financiële systeem te behouden. Aan het woord David Zwarts, Head of Delta Capita Academy.

Hoe hebben financiële instituties hun KYC/AML-processen verbeterd na de recente toename van witwaspraktijken en financiële criminaliteit?

De grotere financiële instellingen hebben de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in de verbetering van hun KYC/AML-processen. Dit domein is inmiddels een erkend specialisme en een onlosmakelijk onderdeel van het businessmodel van financiële instellingen.

Dit resulteert in grote aantallen extra specialisten, wat vraagt om gespecialiseerde L&D programma's om deze vaak jonge, onervaren professionals op te leiden tot de KYC/AML-poortwachters van de toekomst. Daarnaast is er door instellingen fors geïnvesteerd in het op orde brengen van data om KYC/AML op een adequate wijze uit te voeren.
David Zwarts, Head of Academy, Delta Capita Benelux

Ook is voor de stap naar inzet van meer technologie voor het uitvoeren van analyses, het robotiseren van processen, het verfijnen van business rules en het geautomatiseerd signaleren van (potentiële) risico's, de aanwezigheid van volledige en actuele data essentieel.

Welke technologische ontwikkelingen zullen de komende jaren het meest van invloed zijn op de efficiëntie en effectiviteit van KYC/AML-processen?

De huidige aanpak van KYC/AML vraagt om een forse verbeterslag ten aanzien van efficiëntie en effectiviteit. De inzet van technologie kan daarbij helpen, waarbij financiële instellingen op dit moment met name de inzet van Artificial Intelligence onderzoeken.

Ook hier is het van belang dat de onderliggende data op orde is. De toepassing van interactieve koppelingen tussen bancaire systemen en databases, inzet van slimme geautomatiseerde data- analyses, geavanceerde monitoring en robotisering van bepaalde proceshandelingen zien we steeds meer in de uitvoering van KYC/AML-processen.

Een optimale samenwerking tussen mens en machine leidt tot een efficiënter proces en effectievere aanpak van risico's.

Hoe kunnen financiële instituties samenwerken met regelgevende instanties en technologiebedrijven om de KYC/AML-normen te harmoniseren en een wereldwijd gecoördineerde aanpak van financiële criminaliteit te bereiken?

De jarenlange oproep tot publiek-private samenwerking vertaalt zich inmiddels in diverse initiatieven. Het delen van klant gegevens zou een enorme stap betekenen, maar kopen nog aan tegen privacyvraagstukken die nog niet zijn opgelost.

Maar dit belet partijen niet om actief de samenwerking op te zoeken. Wanneer we bijvoorbeeld een vergelijking maken met het financieringsproces zien we dat de gehanteerde normen reeds vele jaren zijn uitgekristalliseerd, stakeholders intensief met elkaar samenwerken, leren van elkaar en instellingen gemiddeld genomen op dezelfde wijze naar een klant kijken en vergelijkbare informatie/ documentatie opvragen.

Een gemeenschappelijk uniform beleid, normenkader processen en technologie in KYC/AML, zouden een grote stap voorwaarts opleveren in een collectieve aanpak en verhoging van efficiency en kwaliteit.

Meer AML-gerelateerd nieuws is te vinden op de AML-themapagina van banken.nl.