ABN AMRO presenteert rapport over preventie van ziekteverzuim

24 augustus 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO heeft in samenwerking met MentaVitalis, specialist in preventieve coaching, een rapport gepresenteerd waarin een beeld wordt geschetst over de rol die mentale gezondheid kan spelen bij verzuim en welke instrumenten werkgevers kunnen inzetten om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Uit het rapport ‘Verzuim voorkomen is beter dan genezen’ blijkt dat in 2022 het ziekteverzuim een historische hoogte bereikte van 5,2%. Dit verzuim is voor een groot deel toe te schrijven aan mentale klachten, zoals overspannenheid, burn-out en depressie.

Als belangrijkste oorzaak van hun verzuim wordt door ruim een half miljoen werknemers de hoge werkdruk genoemd. Zij waren gemiddeld twee keer zo lang (38 dagen) uitgeschakeld als collega’s die om andere redenen verzuimden. In de sector ‘bedrijfseconomisch en administratief’ is de werkdruk als reden voor verzuim nog hoger dan in andere sectoren, zoals blijkt uit het rapport. Ook de zorgsector scoort hoog in dat opzicht.

ABN AMRO presenteert rapport over preventie van ziekteverzuim

Kosten van verzuim

Voor bedrijven in de professionele dienstverlening betekent daarnaast dat uitval om mentale redenen hoge kosten voor de werkgever en de zorgverzekeraar met zich meebrengt. Deze bedrijven hebben relatief veel personeel dat bovendien bovengemiddeld wordt betaald, aldus het rapport.

Een dag uitval van een medewerker kost de werkgever gemiddeld 250 euro. Als productieverlies en vervanging worden meegerekend, kan dit oplopen tot 400 euro per dag. Bij een ziekteverzuim dat zo hoog is als in 2022 leidt dit tot ruim 5 miljoen euro kosten voor een organisatie met duizend werknemers.

Liefst 43% van de totale verzuimkosten is het gevolg van werkstress en is daarmee de meest kostbare reden van uitval. In 2020 kostte het verzuim als gevolg hiervan gemiddeld 11.000 euro per werknemer.

Volgens het rapport is de hoge werkdruk het gevolg van een optelsom van factoren, zoals structurele personeelstekorten, de naweeën van corona en een nieuwe generatie werknemers die kampt met eigen specifieke uitdagingen. Bij langdurig ziekteverzuim om mentale redenen is vaak sprake van een combinatie van langdurige stress die voortkomt uit de persoonlijk leefwereld en werkgerelateerde stress.

Positief en veilig werkklimaat

Een personeelsbeleid gericht op preventie is volgens ABN AMRO “cruciaal” voor het creëren van een gezonde werkomgeving. “Een positief en veilig werkklimaat zorgt voor meer motivatie en tevredenheid onder werknemers”, zegt Marlo Bersem, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “De ervaring leert daarnaast dat investeringen in preventie zich ruimschoots terugverdienen door uitval te voorkomen.”

Leidinggevenden kunnen medewerkers helpen bij het vinden van een goede balans tussen werk en prive, stelt Bersem. “Dit leidt niet alleen tot betere prestaties en een hogere productiviteit, maar ook tot een positieve bedrijfscultuur. Werknemers die fysiek en mentaal goed in hun vel zitten, zijn bovendien eerder bereid bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf.”

De volledig versie van het rapport is hier te vinden.