Banken zoeken samenwerking op om digitale kloof te verkleinen

23 oktober 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De wereld digitaliseert steeds sneller en het is niet voor iedereen even makkelijk om dat proces bij te benen. Om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft, hebben ING, Rabobank, ABN AMRO, de Volksbank, de Nederlandse Vereniging van Banken en Betaalvereniging Nederland het Manifest Digitale Inclusie van de Alliantie Digitaal Samenleven ondertekend.

Het ondertekenen van het manifest gebeurde tijdens een dialoogsessie onder leiding van Laurentien van Oranje met ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van maatschappelijke belangenorganisaties en medewerkers en bestuurders van banken.

De deelnemers aan het Manifest Digitale Inclusie onderschrijven vijf essentiële bouwstenen: stel de mensen om wie het gaat centraal; bied voldoende toegang tot technologie; bouw een stevig ondersteuningsnetwerk; maak mensen vaardig en bewust om mee te kunnen doen; en draag het belang van digitale inclusie uit.

Banken zoeken samenwerking op om digitale kloof te verkleinen

“Door samen te werken, maken we de digitale kloof kleiner”, legt Wietske Kamsma (programmamanager van de Alliance Digitaal Samenleven) uit. “Hierdoor creëren we een samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. De banken laten met deze gezamenlijke aanpak zien dat zij deze maatschappelijke verantwoordelijkheid met beide handen aanpakken.”

Rekening houden met gebrekkige digitale kennis

Het is de bedoeling dat de deelnemers bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en beleid structureel rekening houden met mensen die juist over géén tot weinig digitale vaardigheden beschikken. Deze aanpak zou van onmisbare toegevoegde waarde zijn om producten te ontwikkelen die ook daadwerkelijk aansluiten bij de behoefte van alle gebruikers.

“Financiële dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen,” vult NVB-voorzitter Medy van der Laan aan. “Uit onderzoek weten we welke groepen mensen daarbij hulp nodig hebben. Dat kan heel divers zijn en daar stemmen wij onze inspanningen op af, maar dat is geen garantie dat wij hen bereiken.”

Er zijn volgens Van der Laan veel verborgen drempels. “Mensen die uit angst of schaamte situaties proberen te vermijden waarin zij moeilijkheden ondervinden. Daar moeten we rekening mee houden.”