Compliance in Action: 'Drie trends die het vak van een KYC-analist veranderen'

25 oktober 2023 Banken.nl 3 min. leestijd

Het vak van KYC-analisten professionaliseert. Tegelijkertijd verschuift de werkwijze naar een meer risicogebaseerde aanpak, waarbij kunstmatige intelligentie nieuwe mogelijkheden biedt. Deze drie trends staan centraal tijdens Compliance in Action, een bijeenkomst voor beleidsmakers en managers in de financiële en accountancysector. Het evenement vindt plaats op dinsdag 28 november en wordt georganiseerd door Partner in Compliance en Hyarchis.

KYC-analisten zijn over het algemeen erg positief over hun vak en blijven ook lang actief in de sector. Dat bleek onlangs uit onderzoek van Tom Loonen, hoogleraar financieel recht & integriteit aan de Vrije Universiteit en een van de sprekers tijdens Compliance in Action.

"‘De Wwft heeft ervoor gezorgd dat het grote publiek zich meer bewust is geworden van witwaspraktijken en terrorismefinanciering en de gevolgen daarvan", legt Loonen uit. "Dat afschrikeffect alleen al is belangrijk. Je ziet het ook terug in de manier waarop KYC-professionals hun vak beleven: ze hebben autoriteit en invloed binnen een organisatie."

Compliance in Action: 'Drie trends die het vak van een KYC-analist veranderen'Niet de rechercheur uithangen

Een belangrijke verandering voor de sector is de verschuiving naar een risicogebaseerde aanpak en naar een meer open normenkader vanuit toezicht, als het gaat om het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.

Die aanpak werd vorig jaar geïntroduceerd met het DNB-rapport Van herstel naar balans, en werd onlangs met een consultatiedocument met Q&A’s en Good Practises bevestigd.

Wat Frank Basjes (Chief Operating Officer van Partner in Compliance) betreft een goede ontwikkeling. "Het helpt enorm als je niet de rechercheur wilt uithangen, maar samen met de klant optrekt. Wanneer KYC-analisten intrinsiek gemotiveerd zijn om klanten beter te leren kennen, kan je niet alleen beter inschatten waar die mee bezig is (en daarmee de risico’s), maar het kan ook commerciële kansen opleveren die kunnen worden doorgegeven aan bijvoorbeeld een relatiemanager."

Tijdens Compliance in Action zal Helène Erftemeijer van de Nederlandse Vereniging van Banken nader ingaan op hoe deze risicogebaseerde aanpak in de praktijk uitwerkt.

Meer tijd voor advies

De derde belangrijke verandering waar tijdens Compliance in Action aandacht voor is, is kunstmatige intelligentie. Nieuwe technieken zoals machine learning maken het bijvoorbeeld mogelijk om fraudepatronen op te sporen.

Daarmee zijn dit soort oplossingen een manier om veel taken die nu nog handmatig moeten worden verricht, te automatiseren, zegt Auke Dirkmaat (Chief Commerical Officer van Hyarchis). "KYC-analisten houden daardoor meer tijd over om zich als experts echt te kunnen richten op de ingewikkeldere klantsituaties."

Tijdens het evenement zal Dasha Simons (Managing Consultant Trusted AI bij IBM) uiteenzetten hoe kunstmatige intelligentie innovatie in KYC en AML kan stimuleren.

Door een meer risicogebaseerde aanpak van banken en toezichthouders, toepassing van datagedreven technologische innovaties en gerichte samenwerking kan de sector financieel-economische criminaliteit tegengaan, "waarbij niet angst om het fout te doen de boventoon voert", merkt het eerdergenoemde DNB-rapport nog op.

Professionals in de financiële of accountancysector, die zich in hun werk bezighouden met anti-witwassen (AML) en know your customer (KYC) en die hier meer over willen weten, kunnen zich aanmelden voor Compliance in Action op 28 november in Amstelveen.