Pensioenen nieuwste themapagina Banken.nl

21 november 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Of het nu gaat om de vergrijzing (tegenover een dalend aantal werkenden), om het groeiende aantal zzp’ers dat juist helemaal niet met hun pensioen bezig zijn, of om de inflatie (en de bijbehorende stijging van de uitkeringen) – de pensioensector is hot. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, staat de sector met de komende pensioentransitie wellicht voor zijn grootste uitdaging ooit.

Hoewel de Nederlandse pensioensector onlangs nog werd bekroond tot het beste stelsel ter wereld, staat de sector voor een veelvoud aan complexe uitdagingen. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat het zelfs voor de grootste pensioenexperts schier onmogelijk is om alles bij te houden. Om de sector daarbij te ondersteunen, lanceert Banken.nl een speciale pensioen-pagina.

"De Wet toekomst pensioenen alleen al heeft een brede impact op nagenoeg alle spelers in de financiële sector", legt Banken.nl-oprichter Ernst Beskers uit. "Ieder heeft haar eigen specifieke rol in het toekomstbestendig maken van onze pensioenen en daarmee een gezonde financiële situatie op de lange termijn. Vanuit de markt merken we de behoefte om relevant pensioennieuws voor de gehele financiële sector bij elkaar te brengen."

Pensioenen nieuwste themapagina Banken.nl

De themapagina voegt al het pensioennieuws samen op één pagina, onderverdeeld in specifiekere deelgebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op techgebied, wet- en regelgeving of de visies en benoemingen van topbestuurders uit de sector.

Daarnaast biedt Banken.nl experts uit het veld de kans om zich op de themapagina te profileren. Welten – één van de detacheerders en opleiders die verantwoordelijk is voor een constante aanstroom van pensioentalent om de sector door de storm te navigeren – ondersteunt dit initiatief van Banken.nl

“Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel staan we aan de vooravond van de grootste transitie sinds decennia”, legt Welten-CEO Chris Baelemans uit. “De hoofdrolspelers lijken maar langzaam in beweging te komen.”

Wat Baelemans betreft is het nu wel echt zaak om voor te sorteren. “Want, zeker gezien de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, wordt de capaciteitsuitdaging steeds groter.”

Pensioenen is het vierde onderwerp dat Banken.nl middels een themapagina uitlicht. Ook andere essentiële deelgebieden zoals AML, sustainable finance en de hypotheekmarkt worden via een overkoepelende pagina onder de aandacht gebracht.