Banken willen inzet vergroten om discriminatie uit te sluiten

13 maart 2024 Banken.nl 3 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft aangekondigd dat de sector zijn inzet gaat vergroten om discriminatie uit te (blijven) sluiten. De banken willen dat onder meer bereiken door zich aan te sluiten bij het landelijke meldpunt discriminatie.

De aankondiging van de NVB volgt na een onderzoek dat de belangenvereniging zelf liet uitvoeren. Het desbetreffende onderzoek werd ingesteld nadat de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme in april vorig jaar in dagblad Trouw verklaarde dat moslims door banken en financiële instellingen “structureel gediscrimineerd worden”.

De aangekaarte discriminatie zou met name het gevolg zijn van de anti-witwaswet die banken verplicht om te onderzoeken waar het geld van hun klanten vandaag komt.

Banken willen inzet vergroten om discriminatie uit te sluiten

Uit het onderzoek van de banken (met ondersteuning van EY) komen echter nauwelijks gevallen met discriminatie naar voren. Desondanks constateren banken dat er wel degelijk “verbetering mogelijk en misschien zelfs nodig is” om (ervaren) discriminatie nu en in de toekomst uit te sluiten. De banken kondigen daarom dan ook meerdere acties aan.

In gesprek

Zo willen de banken onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid Farid Azarkan in dialoog met islamitische belangenorganisaties en vertegenwoordigers van moslims om meer te horen en te begrijpen over wat zij zelf en hun achterbannen ervaren.

“Het is belangrijk om in gesprek te gaan met betrokkenen zelf”, legt NVB-voorzitter Medy van der Laan uit. “En niet voor onszelf te bepalen of sprake is van een probleem. We moeten niet wegkijken voor de mogelijkheid dat discriminatie of racisme het resultaat is van vooroordelen of blinde vlekken.”

Daarnaast hebben banken volgens Van der Laan mogelijk onvoldoende zicht op de materie. “Een gebrek aan vertrouwen, taalbarrières of andere redenen kunnen klanten tegenhouden om melding bij hun bank te doen als hen iets is overkomen. Het is daarom goed om via dialoog en samenwerking een beter beeld te krijgen en te leren van mogelijkheden om deze kloof te overbruggen.”

Discriminatie.nl

Tegelijkertijd willen de banken ervoor zorgen dat de verhalen van klanten die discriminatie ervaren ook daadwerkelijk bij hen terecht komen. Daarom is de NVB in gesprek met het landelijk meldpunt discriminatie.nl.

Het is daarbij het idee dat klanten in de nabije toekomst bij dit onafhankelijke meldpunt (anoniem) meldingen doen, zodat banken meer zicht krijgen op (ervaren) discriminatie, hier lessen uit kunnen trekken en hierop actie kunnen ondernemen.

Trainingen

Tot slot willen de banken ook extra stappen zetten om discriminatie in bijvoorbeeld het wettelijk verplichte klantonderzoek tegen te gaan. De belangenvereniging stelt daarom samen met zijn leden kennis en ervaring uit te wisselen over (bestaande) activiteiten en instrumenten, die banken gebruiken om medewerkers bewust te maken van mogelijke vooroordelen en ervaringen van klanten.

Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan trainingen van medewerkers om discriminatie en racisme in eigen huis en in de dienstverlening aan hun klanten te voorkomen. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer aandacht voor het onderwerp, waardoor de dienstverlening inclusiever wordt.