'Voor een young professional is dit een ideale omgeving om jezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen in de praktijk'

21 maart 2024 Banken.nl 2 min. leestijd

Sinds februari 2023 is Christina Tetelepta werkzaam als Reporting Specialist binnen het FEC-domein van de Rabobank. Het team waar ze onderdeel van uitmaakt ondersteunt en adviseert de business op het gebied van werving, door- en uitstroom van medewerkers en zorgt dat nieuwe medewerkers voorzien zijn van alle benodigdheden om te kunnen starten aan hun nieuwe functie binnen het FEC-domein.

In dit artikel vertelt Tetelepta over haar werk én de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Nieuwe werkomgeving

"Het eerste wat mij opviel aan de nieuwe werkomgeving was de omvang, dynamiek en snelheid. Het domein is in constante ontwikkeling door zowel interne- als externe factoren. Denk hierbij aan veranderende regelgeving, digitalisering, maatschappelijke gebeurtenissen maar ook bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Voor een young professional is dit een ideale omgeving om jezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen in de praktijk."

'Voor een young professional is dit een ideale omgeving om jezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen in de praktijk'

Datagedreven strategieën

"Als Reporting Specialist ben ik alert op veranderingen die impact kunnen hebben op onze rapportages, overzichten en lijstwerk en zorg ik dat aanpassingen tijdig worden doorgevoerd. Daarnaast ben ik dagelijks bezig met het analyseren, combineren en verwerken van grote hoeveelheden data om daaruit waardevolle inzichten te creëren voor het team."

"Dit wordt weer gebruikt om in te spelen op de vele ontwikkelingen binnen het domein. Zo heb ik verschillende PowerBI dashboards gebouwd op basis van data die door het team wordt bijgehouden. En krijg ik dagelijks specifieke adhoc-verzoeken om patronen, trends of afwijkingen inzichtelijk te maken zodat hierop ingespeeld kan worden."

Optimalisatie van Datawerkprocessen

"Verder draag ik bij aan continue verbetering van de operationele processen op het gebied van data door het inzetten van Excel, PowerBI en Power Automate. Denk hierbij aan het efficiënter inrichten van excel werkbestanden door het gebruik van formules, conditional formatting of queries."

"Maar ook bijvoorbeeld het instellen van alerts via Power Automate waardoor bepaalde processtappen worden geautomatiseerd en tijd wordt gewonnen in het proces. Al met al probeer ik dagelijks oplossingen te bedenken in onze dataverwerking waardoor we als team zo efficiënt en effectief mogelijk te werk kunnen gaan."