30% van de starters verwacht geen hypotheek te kunnen krijgen

08 maart 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Lange tijd was lenen de norm bij het kopen van een woning. Voor een duurzame woningmarkt is het echter van belang dat sparen en lenen meer in balans komen. De cultuuromslag die hiervoor nodig is is ingezet, maar heeft nog een lange weg te gaan. Uit onderzoek van de Volksbank blijkt dat zeven op de tien Nederlanders bij voorkeur zoveel mogelijk eigen geld inbrengt bij de aankoop van woning, maar dat slechts 11% daadwerkelijk spaart met dit doel voor ogen.

Een andere manier van financieren – genaamd Bouwsparen - lijkt het middel bij uitstek om sparen en lenen meer in balans te brengen. Op woensdag 8 maart organiseert de Volksbank in samenwerking met de TU Delft het seminar Bouwsparen.

Startersproblematiek

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. 70% van hen heeft twijfels of het wel gaat lukken en 30% verwacht zelfs helemaal geen hypotheek te kunnen krijgen. Dit blijkt uit recent onderzoek dat de Volksbank door marktonderzoeksbureau GfK liet uitvoeren. Volgens de Volksbank moet de startersproblematiek niet worden opgelost door meer te lenen, maar door eerst te sparen en dan pas kopen, waardoor er minder hoeft te worden geleend en de hoogte van de hypotheekschuld verantwoord blijft. De bank pleit al langere tijd voor een betere balans tussen sparen en lenen voor de eigen woning.

30 procent van starters denkt geen hypotheek te kunnen krijgen

Bouwsparen

Naar het voorbeeld van Duitsland wordt Bouwsparen gezien als het middel bij uitstek om de Nederlandse woningmarkt in een veel rustiger, duurzamer vaarwater te brengen. Voor de consument biedt Bouwsparen zekerheid, minder schuld en lagere lasten. Daarnaast kan hij makkelijker doorstromen naar een volgende woning. Bouwsparen gebeurt in een gesloten gemeenschap van spaarders en leners; de Bouwspaarkas. Deze omgeving heeft slechts het financieren van woningbezit tot doel.

Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank: “Bouwsparen zorgt ervoor dat sparen en lenen voor een eigen woning beter in balans zijn en draagt daardoor bij aan de financiële zelfredzaamheid van de consument.

Seminar

Op woensdag 8 maart organiseert de Volksbank in samenwerking met de TU Delft het seminar Bouwsparen: de route naar een duurzame woningmarkt. Tijdens deze bijeenkomst gaan meerdere partijen met elkaar in gesprek over het belang van tijdig sparen voor de aankoop van een eigen woning. Ook worden tijdens het seminar meer resultaten van het onderzoek gedeeld.

Onderzoek
Het onderzoek is in de periode van 27 januari tot 6 februari 2017 door marktonderzoeksbureau GfK uitgevoerd. De netto steekproef besloeg 1.010 respondenten van 18 tot 60 jaar, waarvan een groot deel bestond uit thuiswonende en uitwonende jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. De drie afzonderlijke doelgroepen in het onderzoek zijn elk herwogen naar de precieze samenstelling in Nederland en daarmee is het onderzoek representatief.