Arie Koornneef presenteert rapport over effect investeringen in biodiversiteit

28 september 2020 Banken.nl 3 min. leestijd

ASN Bank stond mede aan de basis van het Partnership Biodiversity Accounting Financials (PBAF), dat afgelopen jaar het levenslicht zag. Arie Koornneef – lid van de directie van ASN Bank – presenteerde afgelopen vrijdag in New York het eerste ‘Common Ground’-rapport. Het rapport biedt een raamwerk waarmee financiële instellingen hun impact op biodiversiteit kunnen meten, positief dan wel negatief. Het platform nodigt andere financiële instellingen uit zich bij hen aan te sluiten en samen te werken aan herstel van biodiversiteit.

Er bestaan wereldwijd grote zorgen over het verlies van biodiversiteit. Meestal krijgen deze zorgen een gezicht in de vorm van poezelige dieren als pandaberen of tijgers. Ook kleine dieren als bijen staan volop in de schijnwerpers vanwege hun nut als bestuivers. Maar zelfs irritante beestjes als muggen hebben een functie, als bron van voedsel voor andere dieren. 

ASN Bank − onderdeel van de Volksbank − heeft als opvatting dat banken en andere financiële instellingen het tij kunnen keren door op de juiste manier te investeren. Maar wat is juist investeren en hoe meet je dat? Soms heeft een investering pas in de tweede of derde lijn een zichtbaar positief effect of juist een negatief effect. De bank heeft daarom PBAF opgericht, een kennisplatform moet banken en andere investeerders handvatten geven bij het opstellen van investeringsbeleid. Ook Robeco en Triodos Bank waren betrokken bij de oprichting. Veel financiële instellingen zijn inmiddels van goede wil, maar het ontbreekt regelmatig aan expertise.

ASN Bank-directielid Arie Koornneef presenteerde vrijdag in New York het eerste ‘Common Ground’-rapport van PBAF, dat onder meer een raamwerk bevat dat financiële instellingen het effect van hun investeringen op biodiversiteit helpt te meten. “Biodiversiteit staat wereldwijd onder zware druk. En dat terwijl biodiversiteit, de variatie aan leven en ecosystemen, een levensvoorwaarde is voor mensen”, uit Koornneef zijn zorgen.   

Oproep aan andere partijen

“Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat onze activiteiten en investeringen bijdragen aan de bescherming en het herstel van ecosystemen. Het framework dat wij nu presenteren biedt alle financiële instellingen de mogelijkheid hieraan mee te doen en bij te dragen aan herstel van biodiversiteit.” 

Koornneef ziet tot zijn genoegen dat ook in de financiële sector steeds meer aandacht ontstaat voor de noodzaak tot bescherming van biodiversiteit. Juist de financiële sector kan bovendien een onderscheidende rol spelen via het investeren in duurzame initiatieven en bedrijven of aan de andere kant de geldkraan dichtdraaien voor partijen die het niet zo nauw nemen. “Steeds meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen beseffen dat het vernietigen van biodiversiteit een groot risico vormt, ook voor investeringen. Wij roepen andere financiële instellingen op zich uit te spreken voor biodiversiteitsherstel - bijvoorbeeld via de Finance for Biodiversity Pledge - en via deelname aan de PBAF over te gaan tot actie.”