Onderzoekers: Verstoorde relaties binnen top Volksbank

04 maart 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De relatie tussen de directie en de Raad van Commissarissen van de Volksbank is de afgelopen tijd verstoord geweest waardoor optimaal functioneren onder druk kwam te staan. Dat concluderen onderzoekers die de verhoudingen binnen de top van de bank onder de loep namen.

Het onderzoeksrapport ‘Werken met de menselijke maat’, opgesteld door Paul Nobelen en Gerrard Boot, is recentelijk ontvangen door de Volksbank en aandeelhouder NLFI. In de periode september tot en met december 2020 hebben de onderzoekers gesproken met 34 personen onder wie leden van de Raad van Commissarissen(RvC), directieleden en oud-directieleden van de Volksbank en vertegenwoordigers van de NLFI. Ook hadden ze vrij toegang tot alle door hen gewenste documenten, waaronder notulen van de directie en RvC van de afgelopen jaren.

Verstoorde verhoudingen

De onderzoekers concluderen onder meer dat er, nadat in 2019 en 2020 een aantal nieuwe directieleden is aangesteld, kennelijk misverstanden hebben kunnen ontstaan over de precieze invulling van de rollen die zij werden geacht te vervullen. Daarbij werd onvoldoende gezocht naar draagvlak voor ideeën, hetgeen tot verstoorde verhoudingen heeft geleid. De onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden dat er incidenteel sprake is geweest van intimidatie en pestgedrag binnen de werkorganisatie en op directieniveau en dat een en ander zorgde voor een ‘onveilige werksituatie’.

“Juist de directie dient ervoor te zorgen dat er niet alleen met de menselijke maat wordt gebankierd, maar ook kan worden gewerkt”, aldus de onderzoekers.

Onderzoekers: Verstoorde relaties binnen top Volksbank

Stevig rapport

De directie en de RvC van de Volksbank vinden het een ‘stevig rapport’, en betreuren het dat er incidenteel voor sommigen een onveilige werksituatie is geweest. De maatregelen om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt zijn in de tweede helft van 2020 ingezet. Ze passen goed bij de bevindingen van de onderzoekers, aldus de RvC. Tevens zal de suggestie van de onderzoekers om het onboarding-proces zorgvuldiger te laten verlopen worden overgenomen.

In een reactie op het onderzoek zegt Jan Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn de onderzoekers erkentelijk voor hun inspanningen, die hebben geleid tot een rapport met heldere conclusies.”

Hij is het ermee eens dat de interactie tussen de RvC en directie tussen januari en augustus 2020 niet optimaal was en dat dat wel had gemoeten. “Inmiddels zijn er maatregelen genomen die eraan bijdragen dat er weer sprake is van een goede en positieve dynamiek.”

Ook CEO Martijn Gribnau is tevreden dat het onderzoek is afgerond en dat de bank de blik op de toekomst kan richten: “De bevindingen zijn een aansporing om als team collegiaal en professioneel samen te werken. De Volksbank is en blijft een solide bank met een sterke maatschappelijke missie.”

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS

Lees ookDe Volksbank neemt afscheid van COO Mirjam Verhoeven.