Deelnemers Klimaatcommitment klaar voor volgende stap

23 december 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Financiële instellingen die in 2019 hun handtekening hebben gezet onder het Klimaatcommitment zijn bijna klaar met de eerste stap van het proces. 90% van hen meet en rapporteert inmiddels het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen. De opgedane kennis moet vervolgens gebruikt worden om met concrete actieplannen hun CO2-reductiedoelstellingen te behalen. Dat blijkt uit de KPMG-voortgangsrapportage die naar het Ministerie van Financiën is opgestuurd.

Middels het Klimaatcommitment hebben 54 banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, verzekeraars en de overkoepelende brancheorganisaties met elkaar afgesproken hoe zij de doelstellingen zoals gesteld in het Parijsakkoord én het Nederlandse Klimaatakkoord (in 2030 een reductie realiseren van 49% van de CO2-uitstoot ten opzichte van jaar 1990) kunnen behalen.

De Nederlandse Vereniging van Banken legt uit dat het accuraat meten van het CO2-gehalte binnen de verschillende branches de afgelopen twee jaar lastig bleek. Om die reden werd er in oktober 2022 een leidraad gepubliceerd voor categorieën van financieringen en beleggingen waarover de ondertekenaars geacht worden te rapporteren. In diezelfde leidraad staat ook waaraan de (toekomstige) actieplannen moeten voldoen.

Deelnemers Klimaatcommitment klaar voor volgende stap

Betere data

De leidraad heeft er tevens voor gezorgd dat voorgaande cijfers aangepast zijn. In het rapport van vorig jaar stond namelijk dat 89% van de ondernemingen hun CO2-gehalte meet. Met de nieuwe rekenmethode zou het echter gaat om ‘slechts’ 78%. Dit betekent dat er een voortgang is van 78% naar 90% die CO2 meet.

Deelnemers van het Klimaatcommitment zijn daarbij geholpen door het feit dat steeds meer bedrijven op steeds grotere schaal niet-financiële gegevens als emissiedata publiceren. Data die vervolgens door de financiële instellingen gebruikt kunnen worden om hun eigen CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen te meten. De NVB verwacht dat de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive ervoor zal zorgen dat de beschikbaarheid van data en de kwaliteit ervan verder zullen verbeteren.

Duidelijkheid

In een bijgevoegde brief roepen de financiële instellingen de overheid tevens op om heldere transitiepaden te creëren die beschrijven hoe alle economische sectoren bewegen naar een duurzame economie. De NVB legt uit dat die zekerheid de risico’s van groene investeringen moet verminderen .

De sector wil volgens de brancheorganisatie graag bijdragen door het versterken van publiek-private samenwerking in samenwerking met het kabinet, bijvoorbeeld op het terrein van de verduurzaming van de energie-infrastructuur. “Met duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden, kunnen de juiste keuzes worden gemaakt om de gewenste emissiereductie te realiseren”, aldus de NVB.