Gebrek aan zelfvertrouwen belemmert diversiteit onder beleggers

09 mei 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Hoewel de spaarrente weer mondjesmaat toeneemt, kiezen steeds meer Nederlanders (zo’n 40%) voor een andere vorm van vermogensopbouw. 44% van alle mensen die nog niet beleggen, denkt er aan om dit wel te gaan doen. ABN AMRO constateert echter dat vrouwen – meer dan mannen – verschillende beren op de weg zien.

Zo geven ruim vier op de tien Nederlandse vrouwen aan dat het hen ontbreekt aan zelfvertrouwen om te beleggen, terwijl dit voor slechts een kwart van de mannen geldt. Ook schatten vrouwen hun financiële kennis lager in dan mannen. Waar ruim twee op de vijf mannen claimen over veel financiële kennis te beschikken, geldt dit voor slechts 27% van de vrouwen.

Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder 1.500 Nederlanders. Het gevolg van dergelijke hindernissen is dat vooralsnog veel minder vrouwen (23%) dan mannen (39%) beleggen.

Gebrek aan zelfvertrouwen belemmert diversiteit onder beleggers

Overigens is de zelfonderschatting niet alleen zichtbaar als het gaat om financiële kennis. Vrouwen geven ook bij algemene onderwerpen – denk aan geopolitieke en economische ontwikkelingen – minder vaak aan over veel kennis te beschikken. Daarnaast stelt 36% van de vrouwen financiële onderwerpen lastig te vinden, waar dit voor 25% van de mannen geldt.

Gebrek aan zelfvertrouwen zorgt voor terughoudendheid

Als het gaat om het nemen van financiële beslissingen (bijvoorbeeld starten met beleggen) geven ruim vier op de tien vrouwen aan over weinig tot zeer weinig zelfvertrouwen te beschikken, terwijl dit slechts voor een kwart van de mannen geldt. Daarnaast stellen ruim vier op de tien vrouwen dat zij deze beslissingen zo lastig vinden, dat ze er liever helemaal niet aan beginnen. Dit geldt daarentegen voor één op de drie mannen.

Ruim een derde van de vrouwen zegt zo’n besluit vanwege een gebrek aan kennis liever voor zich uit te schuiven, terwijl dit bij een kwart van de mannen het geval is. Relatief veel vrouwen (29%) geven bovendien aan nerveus te worden wanneer zij grote financiële beslissingen moeten nemen.

Risicobewust

Een gebrek aan zelfvertrouwen en een bijbehorende terughoudendheid zijn niet de enige significante verschillen in hoe mannen en vrouwen (financiële) risico’s inschatten. Zo gaat een kwart van de mannelijke beleggers uit van een kleine kans om het belegde vermogen te verliezen. Bij vrouwen speelt die angst veel meer, slechts 16% gaat uit van een geringe kans om geld te verliezen.

Bovendien zijn er meer mannen dan vrouwen die vinden dat beleggen ook met weinig kennis van zaken mogelijk is. Vrouwen zien juist meer heil in sparen om een vermogen op te bouwen. Hoewel er momenteel minder vrouwen actief beleggen, overwegen net zoveel mannen als vrouwen (44%) deze stap te nemen.

Drempel verlagen

“Steeds meer vrouwen overwegen om te gaan beleggen omdat zij aangeven hun vermogensopbouw anders in te willen richten”, legt Judith Sanders (beleggingsstrateeg bij ABN AMRO) uit. “Een gebrek aan vertrouwen in de eigen financiële kennis heeft echter invloed op de financiële beslissingen die zij nemen.”

Sanders stipt daarnaast aan dat vrouwen over het algemeen risicobewust zijn, maar bij de juiste uitleg en voorbeelden van mogelijke risico’s van een financieel adviseur deze – net als mannen – alsnog bereid zijn te accepteren. Ze voelen zich volgens Sanders niet gehoord of gekend, en worden vaak afgeschrikt door het vakjargon.

“Vrouwen hebben na pensionering gemiddeld 30 tot 40 procent minder te besteden. Er ligt voor ons als bank daarom een belangrijke taak om de drempel naar het bereiken van financiële doelen voor vrouwen te verlagen en hen handvatten te bieden”, aldus Sanders.

Meer Wealth Management-gerelateerd nieuws is te vinden op de Wealth Management-themapagina van banken.nl.