Nederlands bedrijfsleven loopt achter op het gebied van diversiteit

23 april 2024 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Europese bedrijven lopen achter op het gebied van diversity, equity en inclusion. Dat blijkt uit onderzoek van EY, uitgevoerd in samenwerking met adviesbureau FT-Longitude.

Voor hun studie ondervroegen de onderzoekers 900 managers (van eerstelijnsmanager tot C-suite professionals) uit verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Portugal, Spanje, Frankijk, Duitsland en België.

De belangrijkste conclusie? Europese bedrijven scoren gemiddeld genomen een onvoldoende op het gebied van diversity, equity & inclusion  (DEI). Ze komen in het onderzoek uit op een score van 5,69 op een schaal van 10 (de onderzoekers beschouwen alles hoger dan een 6,0 als een voldoende).

Om de voortgang op het gebied van DEI te meten, ontwikkelden EY en FT-Longitude de DEI Index. De indexscore hangt onder andere af van dat mate waarin een bedrijf DEI holistisch benadert en de DEI-cultuur binnen een organisatie leeft. 

“Onze studie laat zien dat Europese bedrijven niet uitblinken in DEI”, aldus Ev Bangemann van EY. “Een mogelijke reden hiervoor is dat organisaties DEI niet holistisch benaderen. Gesprekken over DEI gaan vaak over vrouwen in leidinggevende functies, wat uiteraard een belangrijk onderwerp is, maar DEI draait om veel meer.”

Zo heeft nog steeds minder dan 50% van de ondervraagde organisaties initiatieven uitgerold voor meer culturele, sociaal-economische en LHBTQIA+-gerelateerde diversiteit.

Een andere reden voor de trage voortgang is dat management en medewerkers verschillend denken over DEI-beleid, zegt Bangemann. “Om te profiteren van alle bijbehorende voordelen voor medewerkers en organisaties, is een volledige, bedrijfsbrede cultuurverschuiving nodig.”

DEI-beleid goed voor personeelsbehoud

Waar het gemiddelde rapportcijfer uitkomt op een 5,7, is er een kleine groep organisaties die het behoorlijk goed doet. 7% van de organisatie is een DEI-leider: hun gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 7,86. 

“DEI-leiders doen het ook op andere vlakken goed. Managers van deze bedrijven melden hogere scores voor medewerkerstevredenheid en productiviteit, evenals meer financiële groei, innovatie en klanttevredenheid”, schrijven de onderzoekers. “Onze bevindingen bevestigen dat DEI dus ook vanuit zakelijk oogpunt van belang is.”

DEI-leiders zijn volgens de onderzoekers beter in staat om personeel te behouden. De kans dat medewerkers van DEI-leiders van banen zullen verwisselen is 6%, bij de andere bedrijven is dat 13%. “Deze toewijding kan te maken hebben met de positieve kijk die medewerkers bij DEI-leiders hebben”, is te lezen in het rapport.

Vijfde plek

Van alle landen die onder de loep zijn genomen behaalt Zwitserland gemiddeld genomen het hoogste rapportcijfer: een 6,0. Nederland eindigt met een 5,65 op de vijfde plek. De twee slechtst scorende landen zijn Duitsland (5,44) en België (5,48).

“We zien dat de rapportcijfers van de verschillende deelnemende Europese landen dicht bij elkaar liggen”, vertelt Bangemann. “Dat wekt de indruk dat bedrijven in Europa vooruitgang boeken op het gebied van DEI, ondanks dat alleen Zwitserland een echte voldoende heeft gehaald.”

Bedrijven die hun diversiteitsbeleid willen verbeteren, doen er volgens de onderzoekers onder meer goed aan om de toplaag binnen het bedrijf te diversifiëren, transparant te zijn over promoties en salarissen en actief in te spelen op toxisch gedrag op de werkvloer.

Meer weten? Lees hier de volledige advies om het DEI-beleid te verbeteren.