Nikki Trip (JIIP): ‘Pensioen is niet sexy’

15 mei 2024 Banken.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

In het kader van de nieuwe pensioenwet Wtp sprak gastheer Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast met Nikki Trip, de jonge voorzitter en oprichter van JIIP, een netwerk voor jongeren in de pensioensector.

Pensioen is voor oudere mensen. Uiteraard letterlijk, want je krijg het pas vanaf je pensioenleeftijd. Maar daardoor ook een beetje figuurlijk, want voor veel jongeren blijft het toch een beetje de ver-van-mijn-bedshow.

Niet voor Nikki Trip. Ze is pas 27, maar zit al helemaal in de pensioenen. En omdat ze het belangrijk vindt dat ook andere jongeren een stem hebben in de pensioenwereld, richtte ze JIIP op, oftewel Jongeren in Institutioneel Pensioen.

Nikki Trip (JIIP): ‘Pensioen is niet sexy’

Met haar timing is niets mis, want met de invoering van de Wet toekomst pensioenen komen enorme veranderingen op de sector én de samenleving af. Daarom is het juist nu extra belangrijk dat jongeren mee kunnen denken én bepalen wat er gebeurt op het gebied van pensioenen.

Met JIPP verbindt Trip jongeren werkzaam in en rondom de sector met elkaar. De leden van het netwerk komen samen voor netwerk events, borrels, sparringsessies en kennisuitwisselingen.

Generatie Y

Dat Trip zich zelf op pensioenen stortte was overigens ook niet vanzelfsprekend. Ze vertelt dat ze er per toeval mee in aanraking kwam tijdens haar studie psychologie, toen haar scriptiebegeleider bezig was met een onderzoek naar pensioenen. “Ik mocht meteen aansluiten en mijn eigen scriptie erover schrijven en daarna was ik meteen verkocht.”

Haar scriptie ging over de rol van Millennials, de zogeheten generatie Y, waarbij Trip zich focuste op hun aanwezigheid in besturen, of juist aan het gebrek eraan. Het viel haar op dat, ondanks de afspraak tussen pensioenfondsen om jonge mensen in het bestuur te hebben, dat niet vaak het geval was. Volgens haar was er behoefte aan een verbindende schakel, “om kennis met elkaar uit te wisselen of om gewoon een drankje te doen”.

“Daaruit is JIIP geboren”, vertelt Trip enthousiast, “en mijn onderzoek liet ook zien dat er behoefte aan is.” Tijdens corona zijn ze het vervolgens gaan opzetten met hulp van de Pensioenfederatie. “En nu is er een eigen bestuur en straks hopelijk ook de stichting.”

Signaalfunctie

Haar eigen bestuursfunctie heeft volgens haar dan ook een soort van “signaalfunctie” richting de sector, omdat veel fondsen nog niet voldoen aan diversiteitsnormen. Die normen zijn er met een reden, legt Trip uit. “Het is wetenschappelijk bewezen dat diverse besturen beter zijn; verschillende inzichten zijn goed voor de kwaliteit.”

De invoering van de Wtp ziet ze als een “uitgelezen kans” om jonge bestuurders aan te trekken en een kans te geven. Er zijn immers nog geen experts op het gebied van de nieuwe pensioenwet, omdat deze nog niet lang bestaat. “Dus eigenlijk is iedereen weer gelijk als het om kennis van Wtp gaat”, concludeert Trip. “Daarom is dit hét moment, en ik hoop dat er veel gaat veranderen de komende jaren.”

"Als je nu niet opbouwt, is er later geen pensioen.”

Ze ziet wel dat er binnen de sector veel verschillen zijn per fonds wat betreft diversiteit, maar heeft veel vertrouwen in bestuurders om een evenwichtige belangenafweging te maken tussen alle deelnemers. “Je zit er voor iedereen, en ik denk dat de kwaliteit van besturen en de diverse perspectieven de waarde toevoegen die je graag ziet.”

Communicatie is key

Bijdrage aan bewustwording rondom pensioen is volgens Trip een grote uitdaging. Ze ziet goede communicatie daarom als cruciaal voor het overbrengen van de boodschap dat er “iets gaat veranderen met je pensioen”.

Ondanks dat het nieuwe systeem makkelijker uitlegbaar is, is het nog steeds gecompliceerd. “Daarom gaan we proberen het beter uit te leggen”, vat Trip samen. “Communicatie is key.”

Vanuit het ministerie van SZW is een grote communicatiecampagne opgezet om het lage pensioenbewustzijn op te krikken. Volgens Trip heeft ook de sector daarin een grote verantwoordelijkheid, maar ze is ook realistisch over het imago van het onderwerp pensioen. “Het zal nooit iemands lievelingsonderwerp worden, want pensioen is niet zo sexy. Daar moeten we mee dealen.”

Ze ziet wel onderscheid tussen oudere en jongere generaties wat betreft betrokkenheid. Waar de groep die net voor pensionering zit vanzelfsprekend veel wil weten van het onderwerp, laten jongere generaties verstek gaan. “Iedereen onder de 55, of je nu 25 of 50 bent, vindt het niet heel spannend.”

De witte vlek

Een groep waaraan volgens Trip extra aandacht moet worden besteed, en die buiten de pensioenwet valt, zijn mensen in de zogenaamde ‘witte vlek’: mensen die wel werken, maar geen pensioen opbouwen. Zelf is ze ook met deze categorie bezig, “En dan specifiek met jongeren in de witte vlek, bijvoorbeeld jonge zzp’ers. Want als je nu niet opbouwt, is er later geen pensioen.”

Wellicht is pensioenplicht dan een optie, oppert Broekema. Trip geeft daarop aan er wel “fan” van te zijn, maar ziet het toch als een heel andere (politieke) discussie, waarin de pensioenplicht het helaas niet heeft gehaald. “Dus nu is het aan de mensen zelf, aan de markt, om te kijken hoe we mensen in de witte vlek aan het pensioensparen krijgen.”

Tussenstation

De Wtp is volgens Trip een eerste stap, een “tussenstation”, want ze ziet nog zoveel verbeterpunten, met name op het gebied van vereenvoudiging. Een nieuwe (jonge) groep mensen die ervaring heeft met de transitie zal daarbij een belangrijke rol kunnen vervullen. “Als we het doel van simplificatie op het netvlies houden, dan zijn er wel wat dingen die we kunnen aanpassen.”

Op de vraag ten slotte of we over 10 jaar nog steeds het beste pensioenstelsel ter wereld hebben, geeft Trip een genuanceerd en positief gestemd antwoord: “Ja, want het is natuurlijk relatief, in de zin dat wij relatief veel pensioen afdragen, dat goed belegd wordt en dat mensen relatief goed kunnen doorleven, ook na de pensionering. Met het nieuwe stelsel zorgen we dat dat ook weer wat toekomstbestendiger wordt.”

Uiteraard werd nog veel meer interessants besproken. Luister het hele gesprek hier terug.

De extra afleveringen over de Wet Toekomst Pensioenen van Leaders in Finance worden mede mogelijk gemaakt door Welten Groep.