Hoe vereenvoudiging van grensoverschrijdende transacties de e-commercesector een boost kan geven

23 november 2022 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Marcus Yarbug, head of sales Benelux bij Banking Circle, gaat in dit artikel in op het huidige aanbod van valutawissels en grensoverschrijdende betalingen, hun beperkingen en hoe processen, kosten en internationale transacties kunnen worden gestroomlijnd.

De groei van de digitale economie en de wereldwijde e-commercemarkt heeft bijgedragen aan forse verbeteringen van diensten voor grensoverschrijdende betalingen. Toch blijven die nog altijd achter bij de verwachtingen van de sector. Er liggen dan ook genoeg kansen voor banken en betalingsbedrijven om klanten verbeterde diensten aan te bieden.

Kennis is het krachtigste instrument dat er is om internationale betalingstransacties te verbeteren. De whitepaper ‘Optimising FX and Cross-border Payments’ van Banking Circle vertelt bedrijven, banken en payment service providers alles wat ze moeten weten om hun grensoverschrijdende diensten te verbeteren.

Hoe vereenvoudiging van grensoverschrijdende transacties de e-commercesector een boost kan geven

Aanhoudende problemen

E-commercebedrijven willen hun vleugels uitslaan naar nieuwe regio’s. Ze willen klanten in al hun markten een optimale ervaring bieden: een vertrouwd afrekenproces in de juiste taal en ondersteuning voor populaire lokale betalingsmethoden. Het risico van valutaschommelingen en operationele inefficiëntie schrikt veel van deze bedrijven echter af. Dat geldt vooral voor organisaties met kleinere volumes aan grensoverschrijdende handelstransacties.

In 2020 spraken we met 1.500 middelgrote e-commercebedrijven in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Het doel: hun problemen rond betalingstransacties in kaart brengen. Een kwart van hen bleek weinig waarde te zien in de koerswissels die hun bank hen aanbood. De helft (50%) was in zee gegaan met een fintechbedrijf of een andere non-bancaire instelling om te voorzien in hun behoeften op het gebied van valutawissels en internationaal betalingsverkeer.

Opschalen van wereldwijde activiteiten

De groeiende concurrentie van nieuwe spelers zoals geldoverboekingsbedrijven en de komst van krachtigere technologie hebben verbetering in deze situatie gebracht. Valutawissels zijn een stuk goedkoper en het vereffeningsproces is veel sneller dan twintig jaar geleden. Toch vragen steeds meer payment service providers Banking Circle om hulp met het opschalen van hun wereldwijde activiteiten. Ze vragen om oplossingen die een einde maken aan operationele problemen en de risico’s rond sterke valutaschommelingen. Deze problemen gaan niet zomaar vanzelf weg. We moeten als sector onze krachten bundelen om obstakels uit de weg te ruimen en de weg vrij te maken voor de wereldwijde handel.

Het uitblijven van transparante kosten en tarieven blijft een belangrijk struikelblok, zeker bij het gebruik van creditcards en offline methoden voor internationale betalingen. De kosten kunnen sterk schommelen voordat de vereffening is voltooid. Daarmee is ofwel de verkoper of de koper de dupe. Een ander probleem is dat de verwerking van betalingen via het traditionele netwerk van correspondentenbanken gepaard gaat met onnodige en onverwachte kosten. Afhankelijk van de locatie van elke bank en de valuta kunnen er allerlei kosten in rekening worden gebracht. Bedrijven kunnen geld verliezen door ongunstige wisselkoersen. Ook kunnen de eisen van de wet- en regelgeving het proces vertragen.

Kennis is macht

Het belangrijkste dat payment service providers kunnen doen om deze obstakels uit de weg te ruimen, is volledig inzicht krijgen in het valutawisselproces binnen hun waardeketen. Inzicht in alle partijen die bij de transactie betrokken zijn, waar hun bankrekeningen zich bevinden en welke wet- en regelgeving van toepassing zijn, zal hen helpen met het vinden van het meest passende proces voor elke transactie.

Betalingstransacties zijn uitgegroeid tot een commodity. Bedrijven moeten op zoek gaan naar een betalingspartner die transparante tarieven en kosten biedt. En er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over valutawissels. Banking Circle ontwikkelt een interoperabel ecosysteem van financiële diensten. We bieden payment service providers toegang tot door technologie aangestuurde diensten. Die stellen e-commercebedrijven in staat om producten in elke valuta aan te bieden zonder zich zorgen te maken over de schommelingen. Zij profiteren daarnaast van een snelle vereffening van betalingen, zodat ze eerder over hun geld kunnen beschikken.

De toekomst

Naarmate de markt zich verder ontwikkelt en de concurrentie toeneemt, zullen banken en niet-bancaire financiële instellingen met betere tarieven en oplossingen komen. Bedrijven die veel grensoverschrijdende transacties met een hoge waarde verwerken kunnen dus betere oplossingen verwachten.

Moderne technologie maakt het mogelijk om maatoplossingen aan te bieden die aansluiten op specifieke bedrijfsbehoeften en kredietrisico’s. Ondertussen zorgen nieuwe technologieën en betalingsmethoden, zoals open banking, voor een steeds snellere verwerking van valutawissels. Voorbeelden zijn account-to-account (A2A)-betalingen, directe betalingen en Request to Pay (R2P). De lijst blijft groeien en de wetgeving wordt voortdurend bijgewerkt en uitgebreid. Het overleg rond PSD2 is een van de vele voorbeelden van manieren waarop de regelgeving wordt aangepast om ondersteuning te bieden voor meer betalingsopties, van Buy Now, Pay Later tot cryptowallets.

Het is cruciaal dat de wetgeving gelijke pas houdt met de ontwikkelingen binnen de sector. Maar dat maakt nog geen einde aan de onnodig hoge kosten van internationale transacties. Bedrijven, CFO’s en payment service providers moeten inzicht krijgen in het proces rond valutawissels en grensoverschrijdende betalingen en de juiste partners vinden. Daarmee voorkomen ze dat ze niet te veel betalen voor transacties over de grens en vermijden ze valutaschommelingen en trage betalingen.