Bank voor de klas: daarom werken banken samen aan financiёle educatie

15 februari 2023 Banken.nl 3 min. leestijd

Het is weer bijna zo ver: vanaf de landelijke Week van het geld in maart gaan honderden medewerkers van banken de klassen weer in. Om met kinderen en jongeren te praten over (verstandig omgaan met) geld. Financiёle educatie is iets waar banken zich al jaren samen voor inzetten. Waarom eigenlijk? Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Financiële vaardigheden – met geld kunnen omgaan - zijn essentieel om mee te doen in onze samenleving. Bijna alle dagelijkse beslissingen hebben een financiële component. Ook fundamentele levensgebeurtenissen, zoals een kind krijgen, starten met een studie of scheiden, hebben belangrijke financiële gevolgen. Mensen moeten op veel momenten complexe financiёle keuzes maken.

Hoe leer je dat? Veel ouders vinden het ingewikkeld om kinderen het goede voorbeeld te geven en financieel op te voeden. Het gevolg is dat veel kinderen financiële vaardigheden onvoldoende vanuit huis meekrijgen. De schuldenproblematiek onder jongeren blijft een actueel thema. Internationaal Oeso-onderzoek liet eerder al zien dat één op de vijf 15-jarigen in Nederland de basisvaardigheden mist om alledaagse financiële beslissingen te nemen.

Bank voor de klas: daarom werken banken samen aan financiёle educatie

De betalingsproblemen onder jongeren (tot 24 jaar) zelf zijn de afgelopen vijf jaar met bijna 70% gestegen, zo bleek uit de Schulden Monitor 2020 van Stichting BKR. Door de hoge inflatie, coronacrisis en energiecrisis komen er steeds meer huishoudens in financiële problemen. Het maken van de juiste financiële keuzes is nog belangrijker.

Geldlessen

Banken dragen met financiële educatie bij aan een inclusief financieel en economisch systeem, waarbij iedereen gebruik moet kunnen maken van financiële producten en diensten. De gezamenlijke banken bieden daarom een online platform voor financiële educatie in het onderwijs: Bank voor de klas. Met daarop kosteloos lesmaterialen en geldlessen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

De nationale Week van het geld, georganiseerd door NVB-partner Wijzer in geldzaken, is een jaarlijks middel om aandacht te vragen voor de noodzaak van financiële educatie. Vanaf die week tot einde schooljaar gaan bankmedewerkers de klassen in, om middels gastlessen hun kennis en expertise te delen met kinderen en jongeren.

Gezamenlijk pleidooi

Onderzoek laat zien dat financiële educatie effectief kan zijn, mits het op de goede manier wordt aangepakt. Bank voor de klas werkt samen met Wijzer in geldzaken en scholenuitgevers om de effecten van financiële educatie te meten en zichtbaar te maken. Daarnaast vinden banken het van groot belang dat financiële educatie een structurele plek krijgt in het onderwijscurriculum van het funderend onderwijs.

Daarom organiseren banken samen met het platform Wijzer in geldzaken en aangesloten partners een gezamenlijk pleidooi om financiële kennis en vaardigheden een structurele plek te geven in het onderwijscurriculum van het funderend onderwijs.

Werk je bij een bank en wil je een gastles geven? Meld je dan snel aan op bankvoordeklas.nl