Congres corruptiepreventie en -bestrijding 2023: ‘Poortwachters zijn we allemaal!’

31 augustus 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

Op dinsdag 26 september organiseert Partner in Compliance het congres over de preventie en bestrijding van corruptie. Op het event delen de sprekers en panelleden hun visie over de huidige status van de corruptiebestrijding en -preventie in Nederland en de trends die een rol spelen daarin.

“Iedereen heeft een rol in het voorkomen van corruptie”, vertelt Peter van Leusden (anti-fraude en anti-corruptie expert bij Partner in Compliance en een van de initiatiefnemers en medeoprichters van het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD). “In feite zijn we allemaal poortwachter, ook als je buiten de financiële sector werkt.”

“Het is daarom belangrijk”, vervolgt Van Leusden. “Of je nu in je werk direct of indirect te make hebt met de preventie of bestrijding van corruptie, dat je goed op de hoogte blijft om jouw rol in te kunnen vullen. Dit congres biedt je inzicht in waar we in Nederland staan, waar we naartoe gaan en wat beter kan.”

Congres corruptiepreventie en -bestrijding 2023: ‘Poortwachters zijn we allemaal!’

Het congresprogramma omvat vijf keynote sprekers (Karin van Wingerde, Annemieke Roobeek, Lousewies van der Laan, Egon Vissen en Eric Smit) die elk vanuit hun eigen invalshoek ingaan op het thema van corruptie. Daarnaast zijn er rondetafeldiscussies met de deelnemers en is er een paneldiscussie.

Het is keynote-spreker Karin van Wingerde (Erasmus School of Law) die de dag aftrapt met het thema ‘Allemaal poortwachter? Drie uitdagingen in de praktijk’. Vervolgens is de beurt aan Annemieke Roobeek (Nyenrode Business Universiteit) met het onderwerp ‘Commissaris: Poortwachter, ja omdat het moet!’

Lousewies van der Laan (Transparency International NL) gaat als derde spreker in op de Corruption Perceptions Index, de plaats die Nederland daarop inneemt en hoe we het tij kunnen keren. De laatste keynote speaker van het ochtendprogramma is Egon Visser (Europees Openbaar Ministerie) die ingaat op het onderwerp ‘Europese fraude en haar dienstverleners’.

Na de lunch start het middagprogramma met een paneldiscussie met het ‘Wat kunnen en moeten we doen om de toenemende corruptie tot stoppen te brengen?’ De daarop volgende rondetafeldiscussies zijn ook opgebouwd rondom dit thema.

Voorafgaand aan de paneldiscussie doen de panelleden eerst een korte pitch. Deze worden verzorgd door Martine Suijkerbuijk (Nederlandse Arbeidsinspectie), Carola Houtekamer (NRC), Peter van Leusden (Partner in Compliance), Joost van Slobbe (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit) en Mohamed Masri (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).

De dag wordt afgesloten met de laatste keynote-spreker Eric Smit. Hij zal reflecteren op de dag met als onderwerp ‘Corruptiebestrijding? Zolang het maar niet ten koste gaat van het vestigingsklimaat’.

Aanmelden voor het evenement kan hier.