Leaders in Sustainable Finance Event 2023: ‘Carrots or sticks?’

15 december 2022 Banken.nl 5 min. leestijd

Verduurzaming: een cruciaal onderwerp dat steeds vaker binnen boardrooms van grote bedrijven hoog op de agenda staat. Hoewel sustainability steeds vaker deel uitmaakt van een bedrijfsvisie, gaat de klimaattransitie niet snel genoeg. In een poging een bijdrage te leveren aan de versnelling van die transitie organiseert Leaders in Finance Events (LIFE) zijn Leaders in Sustainable Finance Event 2023.  

En dat is nodig ook. In april 2022 publiceerde het Intergovernmental Panel on Climate Change zijn derde rapport. De IPCC-onderzoekers concluderen daarin dat de opwarming van de aarde te snel gaat en er te weinig wordt gedaan om het tij te keren. Het IPCC gaat er zelfs vanuit dat de kans steeds kleiner wordt dat de temperatuurstijging tot 1,5 graden beperkt blijft.

Het rapport toont aan dat we op een wereldwijde opwarming van 3 tot 4 graden afstevenen – met grootschalige droogte, extreem weer en massamigratie als gevolg. Om dat te voorkomen moet de wereld in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 2019. En om dat te bereiken moet er drie tot zes keer meer worden geïnvesteerd in klimaatmaatregelen dan nu gebeurt.

Leaders in Sustainable Finance event 2023 spot

Er is dus niet alleen actie nodig, maar ook geld. Geld vormt immers de motor van beweging. En wanneer er geld nodig is, wordt er al snel naar de financiële sector gekeken. En die financiële sector staat bepaald niet stil. Pensioenfondsen bouwen hun beleggingen in olie- en gasbedrijven af, banken verschuiven hun investeringen langzaam maar zeker richting duurzame energie en er komen steeds meer groene obligaties op de markt.

Ondanks die groene daadkracht gebeurt er echter nog steeds te weinig. Leaders in Finance Events wil daar met behulp van het event een bijdrage leveren aan de versnelling van de klimaattransitie. Men hoopt dat te bereiken door professionals uit de ruimte van sustainable finance bijeen te brengen en best practices met elkaar uit te wisselen. Uit het event moet blijken waar de ‘behoefte’ ligt: belonen of straffen?

Daarnaast hoopt LIFE met het event waarde toe te voegen in het verdiepen van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de sector, door onder meer het aangaan van nieuwe relaties te faciliteren en bestaande relaties uit te bouwen. “We hopen vooral dat alle deelnemers vol energie en enthousiasme naar huis gaan om de transitie extra kracht bij te zetten”, aldus LIFE.

Sprekers

Op het event worden partijen uit verschillende sectoren bij elkaar gebracht, van ministerie tot verzekeraars, van de grote industrie tot NGO's. Verschillende sprekers delen daarbij hun visie en discussiëren over enables en blockers voor een snellere transitie.

Zo zullen onder meer Hans Stegeman (Chief Economist bij Triodos), Monique Donders (Country Manager NL bij BlackRock), Anneka Treon (Chief Economist bij Van Lanschot Kempen), Berry Marttin (Board Rabobank), Kees Vendrik (Nationaal Klimaat Platform), Martijn Plaum (CFO Tata Steel NL), Joanne de Jonge (Director Strategy bij Invest-NL,), Jeroen Bos (Gobal Head Sustainable Investments bij Credit Suisse), Richard Kooloos (Director Social Impact and Human Rights bij ABN AMRO), Leon Wijnands (Head of Sustainability bij ING NL) en nog vele anderen spreken op het event.

Speeddaten

Dagvoorzitter van de dag Marije Tolsma-Groen trapt om 10:00 de dag af, waarna leiders van Nederlandse bedrijven (waaronder Tata Steel Nederland) vertellen over hun duurzame transitie en welke rol zij zien voor de financiële sector. Vervolgens volgt de paneldiscussie met leiders uit de financiële sector waarbij de vraag centraal staat of de sector 'carrots of sticks' nodig heeft. Het laatste segment voor de lunch omvat de eerste keynote spreker (Kees Vendrik (voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform) over het versnellen van de transitie).

Na de onderbreking vindt er een speeddate sessie plaats tussen maatschappelijke organisaties enerzijds, en de financiële sector anderzijds. Doel van deze datesessies is om in een persoonlijk gesprek een brug te slaan tussen maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. LIFE legt uit dat het hen is opgevallen dat er in veel gevallen een afstand wordt gevoeld tussen deze twee werelden, terwijl begrip, verbinding en samenwerking volgens hen cruciaal zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden. De speeddates moeten de partijen weer nader bij elkaar brengen.

Na een korte koffiepauze volgt de tweede paneldiscussie. Ditmaal gaan afgezanten van de overheid, WWF, toezichthouder en financiële sector met elkaar in gesprek over 'enablers en blockers' die van invloed zijn op de klimaattransitie en wat we kunnen leren van de aanpak klimaattransitie voor de aanpak biodiversiteit.

Een “inspirerend verhaal” van de tweede keynote-spreker Eva Gladek vormt het laatste onderdeel van het programma. Daarmee is de dag echter nog niet ten einde gekomen, want aansluitend is er tijdens de uitgebreide lunch nog volop ruimte om te netwerken.

Het Engelstalige evenement op 26 januari – dat mede mogelijk wordt gemaakt door CMS, Protiviti en AF Advisors – vindt plaats in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, nabij Utrecht. Geïnteresseerden kunnen hier terecht voor meer informatie en registratie.