ABN AMRO voegt ‘toekomstige generatie’ toe als stakeholder besluitvorming

08 februari 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

“Banking for better, for generations to come.” Het is de purpose van ABN AMRO. Om de slogan ook daadwerkelijk te verankeren in zijn organisatie, heeft de bank sinds kort een Future Generations Board in het leven geroepen om de belangen van toekomstige generaties zwaarder mee te laten wegen in zijn besluitvorming.

De Future Generations Board is een initiatief vanuit jongere medewerkers met de wens om de purpose meer betekenis te geven en langetermijndenken de norm te maken. De ‘toekomstige generaties’ hadden tot voor kort nog geen plek aan tafel, dus was het volgens ABN AMRO belangrijk om zowel structuren als een cultuur te creëren waarin hun belangen alsnog worden meegewogen.

“Naast de huidige vier stakeholders van ABN AMRO, de klant, medewerker, maatschappij en investeerders, komt er nu een vijfde te staan: de toekomstige generaties”, aldus de bank.

ABN AMRO voegt ‘toekomstige generatie’ toe als stakeholder besluitvorming

Organisatie

Het nieuwe bestuur bestaat uit zeven medewerkers die werkzaam zijn binnen verschillende afdelingen van de bank. De groep – die hun rol naast hun normale werk zal gaan vervullen – zal nauw samenwerken met Chief Sustainability Officer Solange Rouschop. Rouschop rapporteert op haar beurt direct aan CEO Robert Swaak.

Daarnaast krijgt de voorzitter van de Future Generations Board een vaste zetel in het Group Sustainability Committee. De bestuursleden blijven aan voor een periode van anderhalf jaar. De bank hanteert daarbij een leeftijdsgrens van 35, om zo bij te dragen aan de leeftijdsdiversiteit binnen de top van de bank.

Het eerste project waar het bestuur mee te maken krijg is de ontwikkeling en implementatie van de zogeheten ‘generatietoets’ – een instrument om de impact van besluiten op de leefomstandigheden van generaties in het heden én in de toekomst in kaart te brengen. Achterliggende idee daarvan is dat projecten en keuzes bijdragen aan een brede welvaart.