Fyndoo ontwikkelt rekenengine voor Noodfonds Energie

23 februari 2023 Banken.nl 5 min. leestijd

Fyndoo heeft voor het Tijdelijk Noodfonds Energie een toetsingsmodel ontwikkeld dat bepaalt of een huishouden recht heeft op een tegemoetkoming in de energiekosten. Luidt het antwoord ja, dan geeft de rekenengine snel en eenvoudig uitsluitsel over het uit te keren bedrag.

Het noodfonds is een initiatief van een aantal energiebedrijven, maatschappelijke partijen en de Rijksoverheid. Huishoudens met een laag inkomen kunnen een beroep op het fonds als ze financieel in de knel (dreigen te) komen.

Fyndoo, een product van ICT-bedrijf Topicus, was als technische partij betrokken bij de ontwikkeling van de zogeheten Noodfonds-check. Met deze rekentool kunnen consumenten beoordelen of het voor hen zin heeft een uitkering uit het fonds aan te vragen en dat ook meteen doen. Energieleveranciers pompten vooralsnog €24,5 miljoen in het geldpotje; het Rijk verdubbelt de inleg, met een maximum van €50 miljoen.

Fyndoo ontwikkelt rekenengine voor Noodfonds Energie

Niet ver van huis

Met de ontwikkeling van de app was Fyndoo niet heel ver van huis, vertelt Maarten Kok, die als projectmanager van Topicus meedacht over het rekenmodel. Het Fyndoo-platform helpt partijen zoals banken en accountants, om onder andere financieringsaanvragen snel te beoordelen en verwerken.

Onderdeel hiervan zijn de kredietratings en prijsberekeningen voor leningen. De stappen in de processen zijn grotendeels geautomatiseerd en er rolt daardoor snel een uitkomst uit. Dat levert tijdwinst op en is klantvriendelijk. De rekenengine van Fyndoo is ingezet ten behoeve van het noodfonds.

Bedrijfskundigen en econometristen met specifieke kennis van bepaalde markten kunnen dit soort rekenmodellen zelf configureren in de rekenengine. Voordeel boven ‘uitprogrammeren’ in code is dat dit geen schaarse tijd kost van ontwikkelaars.

Deze werkwijze lijkt op het gebruik van Excel, aldus Martijn Verbraak, die als product owner is betrokken. “Maar spreadsheets hebben als nadeel dat onbedoeld de formules kunnen worden ‘stukgemaakt’. Dat is niet goed te integreren in een IT-landschap”, legt hij uit.  

Schouder aan schouder

Kok en Verbraak zijn, als ze vertellen over het noodfonds, amper terug uit Den Haag, waar de app en website zijn gelanceerd en kleine plooien zijn gladgestreken. De teamleden maakten er kennis met bestuursvoorzitter Lodewijk Asscher van het fonds. Die was zeer enthousiast over het resultaat, dat binnen korte tijd is bereikt door de samenwerkende partijen in de IT-keten.

Ook ontmoetten de twee voor het eerst vertegenwoordigers van andere betrokken partijen, met wie ze tot dan toe alleen digitaal contact hadden. Over de samenwerking is Kok zeer te spreken.

“Bij een contract met een klant is het soms touwtrekken over verantwoordelijkheden en proberen deelnemers zich in te dekken. Hier zei iedereen: dit is zó belangrijk voor de maatschappij. We gaan letterlijk helpen voorkomen dat mensen in de kou zitten! Dat hebben we echt schouder aan schouder gedaan, zonder naar elkaar te wijzen als zich iets onvoorziens voordeed.”

Tijd als belangrijke factor

Het project is, wat het aandeel van Fyndoo betreft, binnen enkele maanden afgerond. Als er iets van belang was, dan was het de factor tijd. De app moest, onder meer met het oog op betalingsproblemen die veel huishoudens nu al ervaren, snel klaar zijn. Ook de looptijd van het noodfonds is relatief kort; de ondersteuningsmaatregel gaat terug tot oktober 2022 en loopt tot en met maart 2023.

Met de app kunnen huishoudens steun aanvragen voor de hele periode, dus ook met terugwerkende kracht. Naar schatting lijden 600.000 huishoudens onder wat nu ‘energiearmoede’ heet, ofwel 7 procent (bron: TNO).

Op de ontwikkeling stond dus veel druk. “De korte tijd voorafgaand aan de lancering was even spannend” zegt Verbraak. “We wilden het project heel graag uitvoeren, maar het moest haalbaar, uitvoerbaar en schaalbaar zijn. In december moest de eerste versie af zijn, dus netto hadden we tweeënhalve maand. In die periode moesten ook de penetratie- en integratietesten worden uitgevoerd, om kwetsbaarheden te ontdekken en te kijken of alles samenwerkte.”

Misschien nog tweaken

De lancering verliep relatief gladjes. “We kwamen slechts een paar foutjes tegen, maar die zijn diezelfde dag nog hersteld”, vertelt Kok. Sindsdien hebben we er geen meer gezien. Ik ben supertrots op wat de teams hebben bereikt en ook op de samenwerking met de andere betrokken partijen.”

Hij denkt dat het team hier en daar misschien nog wat moet tweaken. Maar dat is het werk niet. “Onze tool is een beoordelingsmodel. Er vallen mensen af, of ze krijgen een tegemoetkoming toegekend. Als er te veel mensen afvallen, hoeven we niet per se het model aan te passen, maar is het een kwestie van wat parameters wijzigen en schuifjes verzetten.”

Minst belaste server

Verbraak vertelt hoe nog twee releases zijn gedaan terwijl de Noodfonds-check al live was. “De gebruikers hebben daar niks van gemerkt. We kunnen dus gewoon on the fly verbeteringen doorvoeren.” Dat kon dankzij de ultramoderne technieken waarmee het systeem is opgezet.


Elke keer dat een gebruiker de rekenengine aanroept, gaat dat verzoek naar de server die op dat moment het minst belast is. “Gaat er een down, dan merken gebruikers daar niks van”, volgens Verbraak. “Ook niet als de load heel hoog is. Dan wordt er automatisch bijgeschakeld. Dat is heel gaaf. En ook dat je zonder downtime een upgrade kan releasen.

Hoe gaat het daarna verder? “Wij leveren onze bestanden aan de stichting die het noodfonds beheert”, aldus Kok. “Die regelt dan weer de communicatie met de deelnemende energiemaatschappijen.”

Pensioenen en toeslagen

Voor zover nu bekend moet de Noodfonds-check enkele maanden z’n werk doen. Maar wat Fyndoo betreft zijn er meer en vergelijkbare toepassingen denkbaar. “In het overheidsdomein zouden we voor het bepalen van de hoogte en het recht op toeslagen een vergelijkbaar rekenmodel kunnen maken”, is Verbraaks suggestie.

In de financiële wereld zijn premieberekeningen voor verzekeringen en pensioenen een mogelijke toepassing, of duurzaamheidsscores en bedrijfswaarderingen. “Ik zou me kunnen voorstellen dat wij partijen daarbij helpen.”