Leaders in Finance Academy wil met podcastserie bijdragen aan verduurzaming financiële sector

03 november 2022 Banken.nl 5 min. leestijd

Het is 12 december 2015. In Parijs besluiten 195 landen dat er actie moet worden ondernomen om de klimaatcrisis te stoppen en ondertekenen het Akkoord van Parijs. In het verdrag spreken de deelnemende landen af dat de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad blijft.

Fast forward naar 2022. In het derde IPCC-rapport waarschuwen klimaatwetenschappers dat er te weinig wordt gedaan om de klimaatcrisis te bestrijden en dat we afstevenen op een wereldwijde opwarming van 3 tot 4 graden – met grootschalige droogte, extreem weer en massamigratie als gevolg.

Volgens de IPCC-klimaatwetenschappers moet er drie tot zes keer meer geïnvesteerd worden in klimaatmaatregelen dan nu gebeurt. Een opmerking die het belangrijkste aspect van de klimaattransitie onderstreept: geld. Een opmerking waaruit men vervolgens weer kan afleiden dat de financiële sector misschien wel de belangrijkste spil vormt in het verduurzamingsproces. En bovendien een opmerking waaruit men kan concluderen dat de financiële sector blijkbaar nog niet genoeg doet om de opwarming van de aarde te beperken.

E-book - Educatieve podcastserie over Sustainable Finance

En precies die rol van de financiële sector in de klimaatcrisis staat centraal in deze educatieve podcastserie van de Leaders in Finance Academy (LIFA). Dertig experts uit de wereld van sustainable finance – onder meer professionals uit de sector zelf, ‘klimaatactivisten’, beleidsmakers, toezichthouder, advocaten en een hoogleraar – nemen de luisteraar mee naar het ontstaan van sustainable finance als beleidsthema, het heden én de toekomst.

Een sector in beweging

We treffen een (financiële) wereld aan die volop in beweging is. Pensioenfondsen stoppen met beleggen in olie- en gasbedrijven. Banken verschuiven hun investeringen langzaam maar zeker richting duurzame energie. Er komen steeds meer groene obligaties op de markt en consumenten ontvangen korting op hun hypotheek als ze voor bepaalde duurzaamheidsopties kiezen. Uit alles blijkt dat de jonge markt van sustainable finance snel volwassen wordt.

In zes afleveringen neemt de Leaders in Finance Academy de luisteraar mee in het volledige speelveld rond sustainable finance. We zien hoe het Akkoord van Parijs een nieuwe zwengel gaf aan de klimaattransitie. We bekijken hoe financiële dienstverleners het thema duurzaamheid sindsdien hebben opgepakt. We belichten de rol van Brussel en de Nederlandse overheid in de totstandkoming van duurzaamheidswet- en regelgeving en bespreken de rol van de toezichthouder in dit proces.

Daarnaast worden de vele vormen van duurzaam financieren en beleggen uitgelicht, én de kansen en bedreigingen waar rekening mee moet worden gehouden. Tot slot wordt ook een blik geworpen op de toekomst, waarbij de vraag centraal staat welke barrières nog overwonnen moeten worden om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. Zo bieden we professionals in de financiële sector een gedetailleerd beeld van de wereld van sustainable finance.

Alle zes de afleveringen van de podcastserie over sustainable finance zijn vanaf nu te beluisteren. Benieuwd? Luister hieronder naar een voorproefje.

Aan het woord komen onder meer Babs Dijkshoorn (vml Manager Sustainability NN Group/Directeur MVO, nu: Directeur MVO & Duurzaamheid Achmea), Aafke Keizer (Director Sustainability bij Rabobank), Hans Biemans (Head of Sustainable Markets bij ING), Sanne van Keulen (Natuur & Milieu), Vincent Triesschijn (Global Head of ESG and Sustainable Investing bij ABN AMRO), Rens van Tilburg (Directeur bij de Sustainable Finance Lab Universiteit Utrecht ), Simon Hardonk (Advocaat Corporate Restructuring & Insolvency bij CMS), Piet Klop (Head of Responsible Investment bij PGGM) en Alex Niatsetski (Beleidsadviseur Financiële Stabiliteit bij het Ministerie van Financiën).

Bijdrage leveren

De Sustainable Finance-podcast reeks is – na AMLBijzonder Beheer en Open Finance – alweer de vierde podcastserie van de Leaders in Finance Academy, een samenwerkingsverband van Banken.nl en Leaders in Finance.

"Onze educatieve podcastseries worden door banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, fintechs en andere financiële instellingen ervaren als waardevolle aanvulling op het huidige leeraanbod", legt Ernst Beskers (medeoprichter van de Leaders in Finance Academy) uit. "Voor ons is dat een bevestiging dat podcasts als leervorm een toegankelijke, prettige en laagdrempelige manier van leren vormen.”

“We zijn er trots op dat we met deze nieuwe podcastreeks erin zijn geslaagd om met dertig experts diverse perspectieven bij elkaar te brengen. We hopen dat we met deze serie een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de sector én de samenleving.”

Voor elke podcastserie werkt de Leaders in Finance Academy samen met kennispartners. In de Sustainable Finance-serie zijn dat Deloitte, AF Advisors, SBR Nexus, CMS, Verbond van Verzekeraars, DUFAS, de Pensioenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Interesse? Klik hier voor meer informatie.