BNP Paribas koppelt sociale obligaties aan succes duurzame transitie

31 mei 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

Voor het slagen van de transitie naar een duurzame economie, is het volgens BNP Paribas essentieel dat ook de bijbehorende sociale impact in acht wordt genomen. De bank beargumenteert dat “een transitie die de maatschappelijke verschillen vergroot of op scherp stelt, geen draagvlak heeft”.

BNP Paribas stipt aan dat de eerdere economische transities,die werden gedreven door automatisering en digitalisering, het einde betekenden voor de hele sector en het verlies van banen. Een ‘eerlijke transitie’ zou rekening moeten houden met de sociale impact, door zowel nationaal als mondiaal ongelijkheid juist aan te pakken en de negatieve gevolgen te vermijden of te verminderen.

Gemeenschappen die het zwaarst worden getroffen door klimaatverandering en milieuvervuiling, zouden in een eerlijke transitie de steun verdienen van de sterkste schouders.

BNP Paribas koppelt sociale obligaties aan succes duurzame transitie

De bank legt uit dat de samenwerking tussen regeringen, bedrijven en burgers moet zorgen dat baten en lasten gelijk verdeeld zijn. “Dat betekent ook op nationaal niveau steun bieden aan werknemers die getroffen worden door de transitie en bedrijven aanmoedigen om te investeren in duurzame technologieën.”

Het bedrijfsleven moet volgens BNP Paribas daarin zijn rol pakken en samenwerken met overheden. Eén van de tools die zij hiervoor tot hun beschikking hebben is de uitgifte van sociale obligaties om duurzame en financiële doelen te verenigen.

Sociale obligaties

“Sociale obligaties kunnen gebruikt worden voor de (her)financiering van activiteiten die een positieve impact hebben op bijvoorbeeld milieu, onderwijs of gelijkheid”, legt Alice Loevenbruck (Global Markets Sustainable Structuring Manager bij BNP Paribas CIB) uit.

Loevenbruck stipt aan dat er nog altijd geen regelgevend kader of classificatiesysteem bestaat waarin een eerlijke definitie wordt gedefinieerd. Het is volgens haar ook een oplossing om naast de ecologische impact, ook sociale garanties op te nemen in investeringsstrategieën.

In de praktische zin zouden banken bijvoorbeeld bedrijven moeten uitsluiten die worden verdacht van discriminatie of slechte arbeidsomstandigheden, ook wanneer deze bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

“Vandaag de dag zijn er verschillende internationale initiatieven die de sociale component nadrukkelijk meewegen”, vervolgt Loevenbruck haar uitleg. “Deze initiatieven proberen te definiëren hoe een nieuwe benadering van sociaal verantwoord beleggen eruit kan zien.”

“We verwachten dat, naast hun ecologische voetafdruk, ook de sociale voetafdruk van bedrijven een belangrijkere rol gaat spelen. Dit helpt bedrijven ertoe te bewegen de sociale impact van hun bedrijfsvoering te evalueren”, aldus Loevenbruck.