DNB: Volksbank ‘ernstig tekortgeschoten’ in Wwft-verplichtingen

31 augustus 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

“De risicobeoordeling van de Volksbank bevat ernstige tekortkomingen waardoor de bank onvoldoende zicht heeft op zijn blootstellingen aan mogelijke risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme.” Bij de presentatie van de halfjaarcijfers werd al duidelijk dat de Volksbank door De Nederlandsche Bank op de vingers was getikt, en nu heeft de toezichthouder tekst en uitleg gegeven.

Zo legt DNB uit dat de verplichtingen uit de Wwft onder meer het doel hebben om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan en dat banken daarbij als poortwachters fungeren. De toezichthouder stelt dat banken alleen effectief in het AML-veld kunnen opereren als ze volledig begrip hebben over de voor hen relevante risico’s.

Bij de Volksbank is dat echter niet het geval. Uit onderzoek van DNB zou namelijk blijken dat de bank tekortschiet in zijn systematische integriteitsrisicoanalyse. De toezichthouder beschuldigt de Volksbank ervan dat zijn risicobeoordeling niet actueel is en dat men bij de vaststelling en beoordeling van zijn risico’s onvoldoende rekening houdt met verschillende risicofactoren (zoals het type cliënt, product, dienst, transactie en distributiekanaal en met landen of geografische gebieden).

DNB: Volksbank ‘ernstig tekortgeschoten’ in Wwft-verplichtingen

Met andere woorden: de Volksbank heeft onvoldoende inzicht in welke klanten een verhoogd risico vormen, welke producten en diensten zij allemaal afnemen, waar hun geld vandaan komt en naartoe gaat en welke risico’s de bank loopt met transacties van klanten uit zogenoemde hoogrisico -landen.  Al met al concludeert DNB dan ook dat de Volksbank de Wwft heeft overtreden  

Om die reden heeft DNB op 12 juni 2023 een aanwijzing aan de Volksbank gegeven. Omdat er geen bezwaar is gemaakt tegen de aanwijzing, is deze inmiddels onherroepelijk geworden. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers erkende topman Martijn Gribnau de tekortkomingen en beloofde “alles in het werk te stellen om dit te herstellen”.

De bank krijgt nu tot 1 april 2024 om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te boksen. Mocht dat onvoldoende gebeuren, dan dreigt er een boete. Saillant detail hierbij is dat de Volksbank volledig in staatshanden is, en de staat dus feitelijk gezien zichzelf een boete geeft.

Meer AML-gerelateerd nieuws is te vinden op de AML-themapagina van banken.nl.